30 Ekim 2013

İstanbul'un Kuş Listesi

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

A

Ada Doğanı (Falco eleonorae) Eleonora’s Falcon

Nadir rastlanan yaz göçmenidir.

Ağaç İncirkuşu (Anthus trivialis) Tree Pipit

Geçit kuşudur, az sayıda görülmektedir. Küçükçekmece, Belgrad Ormanı, Kadıköy ve göçte de Boğaziçi’nde görülür. Nisan ve Eylül-Ekim ayında göç gözlem noktalarında sıkça izlenir.

Ağaç kamışçını (Locustella fluviatilis) River Warbler

Nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Ağaç Serçesi (Passer montanus) Tree Sparrow

Kış göçmenidir. Yaygın olarak az miktarda Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Boğaziçi’nde görülür. Ömerli Barajı ve Tuzla çevresinde üreyebilir. Nadiren şehrin ağaçlık bölgelerinde ürer.

Ak Başlı Çinte (Emberiza leucocephalus) Pine Bunting

Nadir rastlanan kış konuğudur. Aynı birey Büyükçekmece Gölü’nde bir hafta süresince gözlenmiştir.

Akça Cılıbıt (Charadrius alexandrinus) Kentish Plover

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Büyükçekmece’de gözlenmiştir.

Akdeniz Martısı (Larus melanocephalus) Mediterranean Gull

Düzenli olarak bol görülebilen kış göçmeni ve geçit kuşudur. Mart’ta Büyükçekmece’de ve Kasım’da Kilyos’ta 500 birey kaydedilmiştir.

Ak Gerdanlı Ötleğen (Sylvia communis) Whitethroat

Nisan ve Eylül ayları arasında gözlenmiş yaz göçmenidir. Belgrad ormanı ve civarında, Ömerli Havzasında, Terkos ve Küçükçekmece gölleri çevresinde yuvalar, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinde sıkça geçit yaparken görülebilir.

Ak Gözlü Ötleğen (Sylvia hortensis) Orphean Warbler

Nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Ak Kanatlı Sumru (Chlidonias leucopterus) White-winged Black Tern

Dar bir dönemde yüksek sayılarda geçit yapan bir göçmendir. Çekmece ve Terkos göllerinde görülmüştür. En fazla 120 birey Küçükçekmece Gölün’nde gözlenmiştir.

Ak Karınlı Ebabil (Apus melba) Alpine Swift

Yaz göçmenidir, İstanbul’un bütün kentsel kesimlerinde yaygın olarak çok bol sayıda ürer. İstanbul’da üreyen bu kuşlar çevredeki kırsal ve ormanlık alan da dahil olmak üzere çok geniş bir çevrede beslenirler. Martın 20’sinden sonra gelir, Ekimin 15’ine kadar büyük sayılarda kalırlar. Bunların dışında az sayıda Kasım ve Aralık ayına kalanlar olabilir. En fazla sayıya Eylül ayında ulaşır.

Ak Kumkuşu (Calidris alba) Sanderling

Nadir rastlanan geçit kuşu ve kış göçmenidir. Büyükçekmece ve Karadeniz plajlarında gözlenebilir. Terkos’tan kaydı vardır.

Ak Kuyruklu Kartal (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle

Nadir rastlanan kış göçmeni ve nadir geçit kuşudur. Terkos Gölü’nde az sayıda birey kış ayları boyunca düzenli görülür, bu kuşların İğneada’dan geldikleri düşünülür, buradan nadiren Büyükçekmece Gölü’ne iner. Boğaz’da geçit sırasında nadirdir.

Ak Kuyruksallayan (Motacilla alba) White Wagtail

Yıl içinde yaygın olarak çok miktarda görülmektedir, yerli kuşlardandır.

Ak Mukallit (Hippolais pallida) Olivaceous Warbler

Yaz göçmenidir. İstanbul’da yazın ağaçlık her yerde en sık rastlanabilen mukallit türüdür. Büyük ve Küçük Çamlıca tepeleri, Rumelifeneri, Yıldız Korusu ve Belgrad Ormanı görülebileceği alanlardır. Şehir dışında da çok yaygındır. Göç zamanı şehrin bahçe ve parklarında görülebilir.

Ak Pelikan (Pelecanus onocrotalus) White Pelican

Az sayıda görülür, Nisan ve Eylül ayında geçit kuşudur. Nisan ayında Terkos ve Büyükçekmece’de, Eylül’ün son yarısında Çamlıca’dan göç sırasında görülebilir. Bunun dışında nadiren yazın veya kışın kalan bireylere şehir içinde de rastlanabilir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Ak Sırtlı Ağaçkakan (Dendrocopos leucotos) White-backed Woodpecker

Nadir yerli kuştur. Az sayıda Belgrad Ormanı’nda da görülmektedir.

Ak Yanaklı Baştankara (Parus lugubris) Sombre Tit

Az sayıda kaydı olan, yıl boyu görülebilen bir türdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Ak Yanaklı Kaz (Branta leucopsis) Barnacle Goose

Rastlantısal konuktur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Alaca Ağaçkakan (Dendrocopos syriacus) Syrian Woodpecker

Yıl boyunca yaygın olarak az sayıda görülmektedir, yerli kuşlardan biridir. Terkos’tan Çamlıca’ya kadar yayılış gösterir. Küçük Çamlıca’da düzenli olarak görülür. Belgrad Ormanı’nda yaygın olarak bulunur.

Alaca Balıkçıl (Ardeola ralloides) Squacco Heron

İlkbahar’da daha yaygın, sonbaharda nadir geçit kuşudur. Terkos Gölü’nde yuvalayabilir. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Riva, Boğaziçi ve Terkos’ta görülmektedir.

Alaca Baykuş (Strix aluco) Tawny Owl

Nadir olarak az sayıda görülür. Belgrad Ormanı’nda görülmektedir. İstanbul’da ormanlık alanlarda ve Belgrad Ormanı’nda ürediği bilinmektedir. Çok az kaydı olmasına rağmen daha yaygın olduğu tahmin edilmektedir.

Alaca Çinte (Plectrophenax nivalis) Snow Bunting

Nadir rastlanan kış konuğudur. Tek birey Terkos’ta gözlenmiştir.

Alaca Sinekkapan (Ficedula semitorquata) Semi-collared Flycatcher NT

Yaz göçmenidir, az sayıda görülmektedir. Göç sırasında da az sayıda gözlenir. Belgrad Ormanları’nda üremektedir. Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinde dikkatli gözlem yapıldığında diğer siyah-beyaz sinekkapanlarla (halkalı ve kara) birlikte, onlardan daha az miktarda görülebilmektedir.

Aladoğan (Falco vespertinus) Red-footed Falcon NT

Geçit kuşudur. Terkos Gölü Karacaköy’de düzenli görülür. Özellikle Eylül sonu ve Ekim başında küçük gruplar halinde geçit yapar. İlkbaharda İstanbul’un kuzey yarısında gözlenebilir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Alakarga (Garrulus glandarius) Jay

Yıl boyunca yaygın olarak bol miktarda bulunmaktadır. Yerli kuşlardandır. Terkos’tan İzmit sınırına kadar orman kuşağında ürer. İstanbul’un küçük korularında bile her zaman görmek mümkündür. Tek olarak görülebilmesine rağmen sürücül bir kuştur.

Alasığırcık (Sturnus roseus) Rose-coloured Starling

Bölgede üremeyen, kısa bir süre geçen yaz konuğudur. Göç zamanı sürüler halinde görmek mümkündür. Gelen sürüler bahçelerde iki üç gün kalıp, kiraz, dut ağaçlarındaki meyveleri bitirip yollarına devam ederler.

Altıngöz (Bucephala clangula) Goldeneye

Kış göçmenidir. Kuzeyde Karadeniz ve Terkos Gölü, güneyde Çekmece göllerinden kayıtları bulunmaktadır.

Altın Yağmurcun (Pluvialis apricaria) Golden Plover

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Riva’da az sayıda gözlenir. Tek bireyler halinde gözlenmektedir. En fazla 34 birey halinde Büyükçekmece’de görülmüştür.

Angıt (Tadorna ferruginea) Ruddy Shelduck

Nadir rastlanan kış göçmenidir. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos göllerinde az sayıda kaydı vardır.

Arıkuşu (Merops apiaster) European Bee-eater

Yaygın yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Terkos, Rumelifeneri, Büyükçekmece, Çamlıca ve Boğaziçi’nde düzenli olarak görülür. Terkos, Riva ve Rumelifeneri’nde düzenli olarak ürer. İstanbul göklerinden özellikle sonbahar aylarında Ağustos ve Eylülde sürüler halinde göç ederler. En fazla sayı Ağustos ayında kaydedilmiştir.

Arı Şahini (Pernis apivorus) Honey Buzzard

İstanbul’da göç dönemlerinde düzenli olarak Boğaz’da gözlenen yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Mart sonunda başlayan bahar göçü, Mayıs ayında en yoğun sayılarına ulaşır ve Haziran ayının ilk haftalarında azalır. Sonbahar göçü, Ağustos ayının son günlerinde yüksek sayılarla başlar ve Boğaziçi’nden Adalar’a uzanan göç hattında Ekim ayının sonuna kadar devam eder. Belgrad Ormanı’nda yaz döneminde bir erişkini takip eden iki yavru gözlenmesi ve Ağva’da üreme ihtimalini gösteren gözlemlerin olması bu alanlarda ürediği fikrini kuvvetlendirmektedir. Büyük Çamlıca Tepesi ve Sarıyer göç izleme noktaları dışında Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde, Belgrad Ormanı, Riva ve Şile’de gözlenebilir.

Atmaca (Accipiter nisus) Sparrowhawk

Yıl boyu bütün alanlarda bulunan yerli bir kuş olmasının yanı sıra yaygın kış göçmeni ve geçit kuşudur. Belgrad Ormanı gibi ibreli ve karışık ormanlarda az sayıda üreyebilir. Üreme dışında kış göçmenleriyle ve geçit kuşlarıyla sayıları artar. Kışın Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos göllerinde görülebilir. Kışın kırsal alanlar ve ormanların dışında şehir içinde İTÜ Maslak Kampüsü, Fenerbahçe-Caddebostan sahili, Kozyatağı, Çapa, Acıbadem, Cevizlibağ gibi kentsel alanlarda da gözlenebilir.

BYukarı

Bahçe Çintesi (Emberiza cirlus) Cirl Bunting

Yerli kuşlardandır. Yıl boyunca yaygın olarak az sayıda görülmektedir. Terkos ve Boğaziçi’nde sürekli olarak görülür.

Bahçe Tırmaşıkkuşu (Certhia brachydactyla) Short-toed Treecreeper

Ormanlar ve koruluk alanlarda yıl boyu az sayıda görülebilen bir türdür. Polonezköy Parkı, Belgrad Ormanları’nda ve Küçük Çamlıca Korusu’nda üremektedir. Terkos, Belgrad Ormanı, Beykoz korusu ve Boğaziçi sıklıkla görüldüğü alanlardır.

Bahri (Podiceps cristatus) Great Crested Grebe

Sık görülen yerli ve kış göçmenidir. En az 20 çift Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Ömerli Barajı göllerinde yuvalar. Kışın kuzeyden göç alır, son derece yaygın ve bol sayıda bulunur, denizde en sık bulunan batağandır. Kışın özellikle Kasım-Şubat ayları arasında Küçükçekmece’de 1800, Büyükçekmece’de 900 bahri sayılmıştır.

Balaban (Botaurus stellaris) Bittern

Düzenli olarak fakat az sayıda görülen bir kış konuğudur. Özellikle Terkos Gölü’nde, nadiren Büyükçekmece ve Riva Deresi’nde görülür. Gizli yaşayan bir tür olduğu için hakkında fazla bilgi yoktur, Terkos Gölü’nün sazlık bölgelerinde üremesi olasıdır.

Balık Kartalı (Pandion haliaetus) Osprey

Yaygın ve az sayıda görülen geçit kuşudur. İlkbahar göçünde Sarıyer, Beykoz ve Ömerli’den, Sonbahar’da ise Beykoz ve Büyükekmece’den kayıtları vardır. En erken Mart sonu görülmeye başlayan tür, en geç Ekim sonu geçmektedir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Bataklık Çintesi (Emberiza schoeniclus) Reed Bunting

Kış göçmenidir, yaygın olarak az sayıda görülür. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de görülmektedir. En fazla sayıda Haziran ayında 10 birey olarak gözlenmiştir. Gözlem kayıtları sınırlı olsa da bol bulunan bir türdür.

Bataklık Düdükçünü (Tringa stagnatilis) Marsh Sandpiper

Nadir görülen geçit kuşudur. Büyükçekmece’de gözlenmiştir.

Bataklık Kamışçını (Locustella luscinioides) Savi’s Warbler

Nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Bataklıkkırlangıcı (Glareola pratincola) Collared Pratincole

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos ve Rumelifeneri’nde görülmüştür.

Bataklık Suyelvesi (Porzana parva) Little Crake

Nisan ayında Terkos Gölü’nde az sayıda geçit kuşudur. Büyükçekmece Gölü’nde düzenli olarak bulunduğu tespit edilmiştir.

Benekli Bülbül (Luscinia luscinia) Thrush Nightingale

Sonbahar ve ilkbaharda geçit kuşudur. Büyük Çamlıca’da ve Riva’da göç zamanı, özellikle Eylül ve Ekim aylarında çok az sayıda görünebilmektedir.

Benekli Sinekkapan (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Nisan-Ekim ayları arasında gözlenir. Özellikle Ağustos sonu - Eylül başında nispeten yüksek sayılarda görülmektedir. Terkos Gölü civarında ürediği düşünülmektedir. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos ve Boğaziçi’nde az sayıda görülmektedir.

Benekli Suyelvesi (Porzana porzana) Spotted Crake

Nadir rastlanan geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Bıldırcın (Coturnix coturnix) Quail

Yaz göçmenidir, az sayıda, ara sıra görünür, aynı zamanda geçit kuşudur. Büyükçekmece, Çatalca ve bütün Trakya’daki buğday tarlalarında bir kısmı kalıp ürer, bir kısmı da göçe devam eder. Sık yeşil buğday filizleri içinde iyi saklanır. Eylül başından Ekim sonuna Karadeniz sahili boyunca iner. Çok nadir olarak şehir içindeki parklarda da görülebilir. Geldiği günün akşamı göçe devam eder bir gün yüzlerle bıldırcın olan yerde ertesi gün hiç olmayabilir. Akşamdan poyraz olup sabaha karşı lodos havaya dönen günlerde geciken kuşları sabah saat 8.00-9.00 civarı Karadeniz üzerinden (Şile, Rumelifeneri, Kilyos, Karaburun) 3-4’lük sürüler halinde öterek gelirken görmek mümkündür. Marmara bölgesinde kış boyu görülebilir. Mart’ta dönmeye başlar.

Bıldırcın Klavuzu (Crex crex) Corncrake NT

Geçit kuşudur. Sarıyer’de görülen birey ölü bulunmuştur.

Bıyıklı Doğan (Falco biarmicus) Lanner Falcon

Nadir rastlanan geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon) Moustached Warbler

Nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Bıyıklı Sumru (Chlidonias hybridus) Whiskered Tern

Dar bir dönemde yüksek sayılarda geçit yapan bir göçmendir. Az sayıda nadiren gözlenen geçit kuşudur. Çekmece ve Terkos göllerinde az sayıda görülmüştür. Denizden de kaydı vardır.

Boğmaklı Ardıç (Turdus torquatus) Ring Ouzel

Nadir rastlanan geçit kuşudur. İlkbahar ve sonbahar göçünde gözlenebilir.

Boğmaklı Toygar (Melanocorypha calandra) Calandra Lark

Daha önceki yılardaki kayıtlar ile geçit kuşu olduğu düşünülen bu türün, muhtemelen Çatalca civarında ürediği düşünülmektedir. Kışın ve göç zamanında kalabalık sürüler oluştururlar.

Boyunçeviren (Jynx torquilla) Wryneck

Nadir rastlanan geçit kuşu ve yaz göçmenidir. Terkos, Büyükçekmece ve Riva’da gözlenmiştir.

Boz Çıvgın (Phylloscopus bonelli) Bonelli’s Warbler

Geçit kuşudur. Göç mevsiminde görülmesi olasıdır. Az sayıda Silivri çevresindeki meşeliklerde üremesi olası bir türdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Boz Doğan (Falco columbarius) Merlin

Nadir rastlanan kış göçmeni ve geçit kuşudur. Az sayıda seyrek olarak sonbahar ve ilkbahar göçünde görülür. Kışın açık arazide ve sulakalanların çevresinde bulunur.

Boz Ebabil (Apus pallidus) Pallid Swift

Yaz göçmenidir, yaygın ancak az sayıda görülür. Boğaziçi’nde düzenli olarak görülmektedir. Kentsel alanlarda, özellikle Anadolu yakasında Marmara Denizi’ne yakın alanlarda, Acıbadem, Koşuyolu ve Bakırköy çevresinde, Levent civarında ve Sefaköy’de üremektedir. Ebabil, Eylül başı İstanbul’dan ayrılırken boz ebabil Ekim ortasına kadar İstanbul’da kalır.

Boz Kaz (Anser anser) Greylag Goose

Kış göçmenidir. Soğuk kışlarda Terkos ve Büyükçekmece’de az sayıda görülür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Bozkır Delicesi (Circus macrourus) Pallid Harrier NT

Seyrek gözlenen geçit kuşu ve nadir kış göçmenidir. Terkos Gölü ve Boğaziçi’nde az sayıda görülmüştür. Ülkemizde çok nadiren bazı bireylerin Batı Anadolu ve Trakya’da kışladıkları bilinmektedir. Sayıca en fazla Eylül ayında görülür. İlkbahar göçünde de görmek mümkündür.

Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis) Steppe Eagle

Nadir ve lokal geçit kuşudur. Az sayıda ve tek olarak bahar göçünde Sarıyer’den geçit yapar.

Bozkır Toygarı (Calandrella brachydactyla) Short-toed Lark

Özellikle ilkbaharda göç ederken sıklıkla rastlanan türlerdendir. Mart sonundan Mayıs sonuna kadar göçlerine rastlanabilir. Kuzey bölgelerde Riva, Çatalca, Sarıyer ve Terkos’tan kayıtları vardır.

Boz Kuyrukkakan (Oenanthe isabellina) Isabelline Wheatear

Geçit kuşu ve yaz göçmenidir; Nisan ve Eylül ayları boyunca gözlenmiştir. Terkos, Büyükçekmece, Boğaziçi, ve Adalar’da az sayıda gözlenir.

Boz Ördek (Anas strepera) Gadwall

Az sayıda kış göçmenidir. Terkos ve Büyükçekmece Gölü’nde kışlar.

Boz Ötleğen (Sylvia borin) Garden Warbler

Geçit kuşudur. Mayıs ve Eylül ayları arasında gözlenmiştir. Belgrad Ormanı ve Küçük Çamlıca Tepesi görülebileceği alanlardır.

Boz Yelkovan (Calonectris diomedea) Cory’s Shearwater

Nadir rastlanan geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Buz Dalgıcı (Gavia immer) Great Northern Diver

Rastlantısal konuktur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Bülbül (Luscinia megarhynchos) Nightingale

Yaz göçmenidir, yaygın olarak az sayıda görülür. Kentsel alanlar da dahil olmak üzere, en fazla sayıya Haziran ayında ulaşır. Gizlenebileceği ve kendini güvende hissedeceği kadar bir alanda, bir de akan bir dere var ise bülbül konaklayabilir. İstanbul’da şehir içindeki koruluklarda yazın görülebilmektedir.

Büyük Ak Balıkçıl (Egretta alba) Great White Egret

Uygun alanlarda sık rastlanan yaygın kış göçmenidir. Eylül–Nisan arasında bütün sulakalanlar ve deniz kıyısında gözlenebilir. Kasım’ın ikinci yarısında kuzeydeki sürüler Karadeniz boyunca Terkos Gölü’ne inerler. Gri balıkçıldan daha az sayıda olsalar da Büyükçekmece’de ve Terkos Gölü’nde yüzlük sürüleri kışlar. Havaların çok soğuk olduğu günler tarlalarda fare yakalayarak beslenirler.

Büyük Baştankara (Parus major) Great Tit

Yıl boyu, ormanlık alanlar, korular, bahçeler, şehir içindeki parklarda yaz-kış bulunmaktadır. İstanbul’da leş kargası, gümüş martı ve serçeden sonra en sık görülebilen kuştur. Birkaç ağaç onun görülebilmesi için yeterlidir.

Büyük Kamışçın (Acrocephalus arundinaceus) Great Reed Warbler

Yaz göçmenidir. Nisan ve Haziran ayları arasında gözlenmiştir. İstanbul’daki tüm sulakalanlar ve bunların çevresindeki sazlıklarda görülebilecek bir türdür. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, Kartal ve Riva’da gözlenir.

Büyük Karabaş Martı (Larus ichthyaetus) Great Black-headed Gull

Kış göçmenidir, az sayıda gözlenir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Büyük Kara Sırtlı Martı (Larus marinus) Great Black-backed Gull

Rastlantısal konuk olarak gelen erişkin bir birey 2005’den beri Haydarpaşa’da bulunan mendirekte düzenli olarak kalmıştır.

Büyük Kumkuşu (Calidris canutus) Knot

Nadir rastlanan geçit kuşu ve kış göçmenidir.

Büyük Orman Kartalı (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle

Seyrek geçit kuşu ve kış göçmenidir. Büyük sulakalanların çevresinde kışlar. 2008 yılında Terkos Gölü’nden Şubat ve Aralık aylarında düzenli kayıtları bulunmaktadır. Az sayıda ara sıra görülen lokal bir türdür.

Büyük Örümcekkuşu (Lanius excubitor) Great Grey Shrike

Kış göçmenidir. Terkos Gölü ve Çatalca çevresinde görülmüştür. Aynı bireylerin düzenli olarak her sene aynı bölgede kışladıkları düşünülmektedir. Etrafında ağaç bulunan tarlalarda görülebilmektedir.

Büyük Tarakdiş (Mergus merganser) Goosander

Kışın görülen nadir türdür. Soğuk kış aylarında Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinde görülür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

ÇYukarı

Çakır (Accipiter gentilis) Goshawk

Az sayıda ama düzenli görülen bir kış göçmeni ve geçit kuşudur. Terkos Gölü etrafındaki ağaçlı açık arazilerde kışı geçirir. Sonbahar göçü sırasında Çamlıca tepelerinden tek bireylik geçişleriyle görülen çakırın, bahar aylarındaki Ataşehir ve Anadolu Kavağı’ndaki tek bireylik kayıtlarına Sarıyer göç noktası kaydı da eklenmiştir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Çalı Bülbülü (Cercotrichas galactotes) Rufous Bush Robin

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Boğaziçi’nde muhtemelen aynı birey farklı tarihlerde göç zamanı gözlenmiştir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Çalı Kamışçını (Acrocephalus palustris) Marsh Warbler

Geçit kuşudur, nadir olarak görülür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Çalıkuşu (Regulus regulus) Goldcrest

Kış göçmenidir, özellikle iğne yapraklı ağaçların bulunduğu orman ve korularda kışın az sayıda görülmektedir. En geç kaydı Mayıs’ın ikinci haftasındadır (Robert Koleji Kampüsü). Terkos, Küçükçekmece ve Boğaziçi’nde az sayıda görülür.

Çam Baştankarası (Parus ater) Coal Tit

İbreli ağaçların da bulunduğu korularda ve ormanlık alanlarda yıl boyu görülen bir türdür. Belgrad Ormanı, Boğaziçi, Büyükada, Küçük Çamlıca Korusu, Sarıyer görülebileceği diğer alanlardır.

Çamurcun (Anas crecca) Teal

Yaygın kış göçmenidir. Büyükçekmece Gölü’nde 600 bireyle Ocak sonunda en fazla sayıda görülmüştür. Kuzeyde Terkos ve Rumelifeneri ile Anadolu yakasında Ömerli ve Tuzla’da kaydı bulunmaktadır.

Çamurçulluğu (Limosa limosa) Black-tailed Godwit NT

Nadir, geçit kuşudur. Kışın Terkos Gölü’nde gözlenir.

Çaprazgaga (Loxia curvirostra) Crossbill

Seyrek geçit kuşudur. Ekim ayında Toygar Tepesi, Çamlıca tepeleri gibi göç gözlem noktalarında rastlanır.

Çayır Delicesi (Circus pygargus) Montagu’s Harrier

Seyrek geçit kuşudur. Az sayıda birey Boğaz’dan göç ederken ve Terkos Gölü’nde görülebilir. Riva Çayı bahar geçişleri için gözlendikleri yeni bir nokta olmuştur.

Çayır İncirkuşu (Anthus pratensis) Meadow Pipit

Kış göçmenidir, yaygın olarak görülmektedir. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos göllerinde düzenli olarak görülür. Ekim ayında geçit yapan kuşlarla sayıları artar.

Çayır Taşkuşu (Saxicola rubetra) Whinchat

Geçit kuşudur. Nisan ve Eylül ayları arasında görülebilmektedir. Büyük ve geniş ormanlıklar yerine açıklıkların ve çalılıkların fazla olduğu alanları tercih ederler. Sıklıkla çalı uçlarına konmuş halde gözlemlenir. Büyükçekmece, Rumelifeneri, Ağva, Riva, Terkos ve Boğaziçi’nde az sayıda gözlenir.

Çeltikçi (Plegadis falcinellus) Glossy Ibis

Geçit kuşudur. Nisan ayında ilkbahar geçidinde bölgedeki sulakalanlarda az sayıda bulunur. Düzenli olarak Riva çayırlarında uzun süre konaklar. İlkbaharda Karadeniz kıyısı boyunca geçit yapar.

Çıkrıkçın (Anas querquedula) Garganey

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. En doğu kaydı önceki yıllarda Riva iken, 2008 de Ömerli havzası olmuştur. Ayrıca bir de Terkos Gölü’nde kaydı vardır.

Çıtkuşu (Troglodytes troglodytes) Wren

Yıl boyunca sıklıkla az sayıda görülmektedir, yerli kuşlardandır.

Çıvgın (Phylloscopus collybita) Chiffchaff

Yıl boyunca görülmektedir, yerli kuşlardandır. En fazla sayıya ilkbahar ve sonbaharda göç sırasında ulaşmıştır. Terkos, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Boğaziçi’nde düzenli olarak görülür. Yaz ve kış göçmenidir. İstanbul’da göç zamanı her çalının ve ağacın üzerinde görülebilir.

Çiğdeci (Acridotheres tristis) Common Myna

Orta Asya’nın türü olmasına rağmen kafesten kaçanların sayıları artmış ve ortama başarılı şekilde uyum sağlamış durumdadırlar. Kartal-Cevizli’de, eski Oto Pazarı çevresinde yıl boyunca görülmektedir. Alanda yaz kış gözlenmekte ayrıca ilkbahar aylarında gürültücü, beşerli onarlı gruplar oluşturmaktadırlar. Evlerin çatılarında, borularda, vb. yerde üredikleri gözlenmiştir. İnsanlardan ve ortamdaki yoğun kullanımdan rahatsız olmadıkları için rahatça izlenebilirler. Kışın Kozyatağı’nda da gözlenmiştir.

Çizgili Ötleğen (Sylvia nisoria) Barred Warbler

Nadir rastlanan yaz göçmeni ve geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) European Nightjar

Yaz göçmenidir. Aynı zamanda az sayıda görülen geçit kuşudur. Acıbadem, Boğaziçi ve İTÜ Maslak Kampüsü'nde gölet çevresinde görülmüştür. Riva-Ağva arasında ürediği düşünülmektedir.

Çorak Toygarı (Calandrella rufescens) Lesser Short-toed Lark

Nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı bulunmamaktadır.

Çulhakuşu (Remiz pendulinus) Penduline Tit

Yıl boyunca az sayıda sazlık alanlarda görülebilen bir türdür. Terkos Gölü ve Büyükçekmece Gölü’nün kuzeyindeki sazlık alanlarda, Küçükçekmece Gölü’nde ve Firuzköy’de üremektedir. Kışın daha kalabalık sürüler haline sazlık alanlarda gözlenebilmektedir.

Çulluk (Scolopax rusticola) Woodcock

Kış göçmenidir, İstanbul’daki geniş yapraklı ormanlarda az sayıda gözlenir. Yaşam alanı olarak daha çok yapraklı ağaç-orman altlarını tercih eder. Ekim sonuna doğru göçle gelir, İstanbul’un Rumeli ve Anadolu yakasındaki bütün ormanlık alanlarda Mart sonuna kadar devamlı bulunur. Hava şartlarına göre bir kısmı Ocak sonu, Şubat başı ayrılsa da en sert kışta bile tamamen gitmez. Terkos Gölü ile deniz arasındaki alçak ormanlarda, Marmara Denizi sahillerinde bir miktar kalır. Gündüz ormanın sık yerlerinde barınıp güneş battıktan sonra çayır ve tarlalara uçarak yemlenmeye çıkar, sabah güneş doğmadan geri döner, bu sırada uçarken görmek mümkündür. Ormanda insan yaklaşırken uçmaz ve görünmez, soğuk don havalarda gündüz yemlenmeye çıktığında görülebilir, ancak bütün kış vardır. Gündüz sık orman ya da çalı altlarında saklanır.

Çütre (Carpodactus erythrinus) Common Rosefinch

Nadir rastlanan konuktur. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında aynı mıntıkada sürekli gözlemlenmiştir.

DYukarı

Dağbülbülü (Prunella modularis) Dunnock

Kış göçmenidir. Oldukça çekingen olmasından ötürü az sayıda görülmektedir. Rumelifeneri, Riva, Durusu ve Küçükçekmece’de az sayıda görülmektedir.

Dağ İncirkuşu (Anthus spinoletta) Water Pipit

Kış göçmenidir. Büyükçekmece’de az sayıda görülmektedir. Ekim sonundan Şubat’a kadar kaydı vardır. Göç zamanında sayıları yükselir. Maksimum 10 sayıda Terkos Gölü - Ormanlı Köyü’nde gözlenmiştir.

Dağ İspinozu (Fringilla montifringilla) Brambling

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Belgrad ormanı, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Boğaziçi’nde yaygın olarak az sayıda görülür. Nisan ayına kadar gözlenebilir.

Dağ Kuyruksallayanı (Motacilla cinerea) Grey Wagtail

Kış göçmenidir, yaygın olarak az sayıda görülür. Büyükçekmece’den Ağva’ya kadar düzenli olarak görülmekle birlikte kentsel alanlarda da yayılış göstermektedir.

Delice Doğan (Falco subbuteo) Hobby

Yaygın yaz göçmeni ve geçit kuşudur. İstanbul’un kent içindeki korularında ve ormanlık alanlarında yaygın olarak yuvalayan bir türdür. Çamlıca Tepesi’nde, Acıbadem’de bir minarede, Boğaz’daki korularda, Polonezköy ve Anadolufeneri’nde yuvalamaktadır. Ağustos ayı başından başlayarak Ekim ayının ilk yarısına kadar geçit yapan ötücülerle yavrularını besler. Kışı burada geçiren az sayıda birey olduğu da düşünülmektedir.

Denizdüdükçünü (Phalaropus lobatos) Red-necked Phalarope

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Eylülün ilk yarısında Mimarsinan Köprüsü’nde görülebilir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Dere Düdükçünü (Actitis hypoleucos) Common Sandpiper

Nadir geçit kuşu ve kış göçmenidir. İlkbahar göçü Martta, sonbahar göçü ise Temmuz-Ağustosta başlar. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos’ta görülmüştür.

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) White-headed Duck EN

Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde az sayıda rastlanan kış göçmeni ve geçit kuşudur. Ömerli Baraj Gölü’nden de kaydı bulunmaktadır.

Döğüşkenkuş (Philomachus pugnax) Ruff

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de sayıları fazla olmakla birlikte Riva’da da az sayıda rastlanabilir. Özellikle Mart ortasında geçit yapar.

Duvar Tırmaşıkkuşu (Tichodroma muraria) Wallcreeper

Rastlantısal konuktur. Büyükçekmece’de tek birey olarak gözlenmiştir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

EYukarı

Ebabil (Apus apus) Common Swift

Yaz göçmenidir, yaygın olarak çok bol görülür. Büyükçekmece’den İzmit sınırına kadar yayılış gösterir. İstanbul’da özellikle taş binalarda ve tarihi bölgelerde bulunur. Eylül başında çoğu ebabil ayrılır.

Ekin Kargası (Corvus frugilegus) Rook

Kış göçmenidir, yaygın olarak çok bol bulunur. En fazla sayıya 3500 ile Şubat ayında ulaşır. İstanbul’da kış aylarında park ve bahçelerde sıkça görülebilir.

Elmabaş Patka (Aythya ferina) Pochard

Yaygın bir kış göçmenidir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos gölleri ile Anadolu yakasında Tuzla ve Ömerli Baraj Gölü’nde kaydı bulunmaktadır.

Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea) Purple Heron

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Terkos Gölü ve Riva Deresi’nde az sayıda yuvaladığı düşünülür. İlkbaharda Nisan ayında sulakalanlardan geçer, sonbaharda 10-30 Eylül arasında ise Boğaz’da güneye göç eden sürülere rastlanabilir.

Ev Kırlangıcı (Delichon urbica) House Martin

Yaz göçmenidir, kentsel alanlar dahil olmak üzere yaygın olarak bol sayıda görülür. Şehir içinde, örneğin Göztepe, Etiler ve Ataköy’de yuvalandığı görülür. En fazla sayıya Nisan ayında ulaşır.

FYukarı

Fiyu (Anas penelope) Wigeon

Kış göçmenidir. Maksimum birey sayısı Şubat ayında 135 birey olarak Büyükçekmece Gölü’nde kaydedilmiştir. Kuzeyde Terkos Gölü’nde bilinen kaydı bu yıl 1 bireydir.

Flamingo (Phoenicopterus ruber) Greater Flamingo

Nadir rastlanan kış göçmenidir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Florya (Carduelis chloris) Greenfinch

Yıl boyunca yaygın olarak az miktarda görülmektedir. Aynı zamanda kış göçmeni ve geçit kuşudur. Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Adalar ve Boğaziçi’nde sıklıkla görülmektedir.

GYukarı

Gece Balıkçılı (Nycticorax nycticorax) Night Heron

Geçit kuşudur. Büyükçekmece ve Terkos Gölü’nde az sayıda görülür. Aktif göç sırasında Eylül akşamları Boğaz’da bulunabilir.

Gökçe Delice (Circus cyaneus) Hen Harrier

Yaygın bir kış göçmeni ve geçit kuşudur. Kışı geçirmek üzere İstanbul’da bulunan gökçe deliceler Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos göllerinde düzenli; Rumelifeneri, Karadeniz, Riva, Şile, Ağva ve Adalar’da ise ara sıra gözlenmiştir. Ataşehir gibi İstanbul’un kentsel alanları ile Sarıyer ve Çamlıca göç noktalarından göç eden bireyler de çoğunlukla tek birey olarak Mart-Nisan ayları boyunca kaydedilmiştir.

Gökçe Güvercin (Columba oenas) Stock Dove

Nadir rastlanan geçit kuşu veya kış göçmenidir.

Gökdoğan (Falco peregrinus) Peregrine Falcon

Yaygın kış göçmeni ve geçit kuşudur. Kış boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tophane ve Sultanahmet’te bulunmaktadır. Levent, Taksim, Kadıköy gibi kentsel alanlarda, sulakalanlarda ve Karadeniz kıyısında kışlar. Ataşehir’de yüksek binalarda ürediği düşünülür, Haziran da Levent’te gökdelenlerde görülen birey oradaki üreme olasılığını da canlandırmaktadır.

Gökkuzgun (Coracias garrulus) European Roller NT

Nadir rastlanan geçit kuşudur, ancak az sayıda üremesi mümkündür. Göç zamanı, sıklıkla görmek mümkündür.

Gri Balıkçıl (Ardea cinerea) Grey Heron

Yıl boyunca bütün alanlarda bulunan yerli bir kuştur, üreme dışında kış göçmenleriyle ve geçit kuşlarıyla birlikte sayıları artar. Gülhane Parkı’nda 50 çiftten fazla bir üreme kolonisi vardır. Bu yerli kuşlar Haydarpaşa mendireklerinde dinlenir ve beslenirler, bunun dışında Boğaz’ın her iki tarafındaki korularda bulunan ibreli ağaçlarda gecelerler. Boğaz dışında üç büyük gölde bol sayıda; Karadeniz kıyısı, dereler, seddeler, barajlar ve bentlerde az sayıda ama sıklıkla bulunur. Ekim ayında sayıları geçit kuşlarıyla birlikte artar, bunun dışında Ocak ayında Büyükçekmece’de büyük sürülere rastlanabilir. Göç zamanı, Eylül ayının ikinci yarısında Çamlıca tepelerinde Boğaz boyunca güneye uçan kuşlara rastlanabilir.

Guguk (Cuculus canorus) Common Cuckoo

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur, az sayıda görülür. Terkos’tan Şile Adaları’na kadar orman kuşağında yayılış göstermekle birlikte Terkos ve Boğaziçi’nde düzenli olarak görülmektedir.

Gülen Sumru (Sterna nilotica) Gull-billed Tern

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Terkos Gölü’nde gözlenmiştir.

Gümüş Martı (Larus cachinnans) Yellow-legged Gull

Çok bol, her mevsim görülen, düzenli kaydı tutulan İstanbul’un yerlisidir. Kışın sayıları daha da artmaktadır. İstanbul’da çatılara yuva yapan martımızdır. Deniz yerine şehir çöplüklerinden de beslenmektir.

Gümüş Yağmurcun (Pluvialis squatarola) Grey Plover

Kış göçmenidir. Büyükçekmece ve Terkos göllerinde az sayıda görülür.

HYukarı

Halkalı Cılıbıt (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Nadir rastlanan kış göçmeni ve geçit kuşudur. Büyükçekmece ve Terkos’ta az sayıda görülmektedir.

Halkalı Küçük Cılıbıt (Charadrius dubius) Little Ringed Plover

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Az sayıda görülür. Kumköy’de üremekte, Ağva sahilinde de üremesi olasıdır. Küçükçekmece’de en fazla 12 birey geçit sırasında rastlanmıştır. Rumelifeneri’nde de gözlenmiştir.

Halkalı Sinekkapan (Ficedula albicollis) Collared Flycatcher

Geçit kuşu ve yaz göçmenidir. İlkbaharda Mayıs ve Nisan aylarında az sayıda görülmektedir. Göç zamanında siyah-beyaz sinekkapanlar içinde en sık görünen türdür. Şehir içindeki korularda, ormanlık alanlarda özellikle sonbaharda ilkbahara göre daha yüksek sayılarda gözlenebilir.

Hazar Sumrusu (Sterna caspia) Caspian Tern

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Terkos ve Büyükçekmece’de gözlenmiştir.

İYukarı

İbibik (Upupa epops) Hoopoe

Yaz göçmenidir, yaygın olarak az sayıda görülür aynı zamanda geçit kuşudur. En fazla sayıya Nisan ayında ulaşır. Terkos’tan Şile Adaları’na kadar orman kuşağında yayılış gösterir. Terkos, Boğaziçi ve Büyükçekmece’de düzenli olarak görülmektedir.

İnce Gagalı Martı (Larus genei) Slender-billed Gull

Az sayıda, düzenli görülen kış göçmenidir. En fazla Küçükçekmece Gölü’nde, Şubat’ta 136 adet gözlenmiştir. Çekmece gölleri, Terkos sahili, Şile ve Riva’da gözlenebilir.

İshakkuşu (Otus scops) European Scops Owl

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur.

İskender Papağanı (Psittacula eupatria) Alexandrine Parakeet

Yıl boyunca görülen yerli türlerdendir. Yeşil papağandan sonra gelen ve sayıları gittikçe artan bir türdür. Küçük Çamlıca, Gülhane, Topkapı Sarayı, Cihangir, Florya ve Tuzla’da görülmektedir. Ülkemizin doğal türü olmamakla birlikte artık İstanbul’un yerli kuşları arasında sayılabilir.

İspinoz (Fringilla coelebs) Chaffinch

Yıl boyunca yaygın olarak bol miktarda görülmektedir. Aynı zamanda kış göçmeni ve geçit kuşudur. Ağaç ve orman seven bir kuştur. Ağaçsız bölgelerde görmek çok zordur. Piknik alanlarında çok sayıda ispinoz yiyecek bolluğundan faydalanmak için yerlerde gezinir. Göç zamanları yirmi hatta yüzlük sürüler halinde İstanbul Boğazı’ndan geçtikleri görülmektedir. Göç mevsiminde İstanbul Boğazı’ndan sürüler halinde geçen en kalabalık ötücü kuş türü olduğu da söylenebilir.

KYukarı

Kamış Bülbülü (Cettia cetti) Cetti’s Warbler

Yerli kuştur. Yıl boyunca İstanbul’daki tüm sulakalanlar ve bunların çevresindeki sazlıklarda görülebilecek bir türdür. Çoğu zaman ötüşü sayesinde alanda olduğu anlaşılır. Yerli türlerdendir. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de sıklıkla görülmekle birlikte Riva ve Ağva’da ara sıra gözlenir.

Kara Akbaba (Aegypius monachus) Black Vulture NT

Nadir geçit kuşudur. Anadolukavağı, Çamlıca tepeleri ve Sarıyer göç noktasında Nisan ve Eylül aylarında gözlenebilir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kara Alınlı Örümcekkuşu (Lanius minor) Lesser Grey Shrike

Geçit kuşudur. Göç sırasında daha sık görülmektedir. Nisan ayından Eylül ayı sonuna kadar gözlenebilmektedir.

Kara Ayaklı Martı (Rissa tridactyla) Kittiwake

Nadir rastlanan kış göçmenidir. Terkos ve Rumelifeneri’nden kaydı vardır.

Kara Başlı Çinte (Emberiza melanocephala) Black-headed Bunting

Yaz göçmenidir, yaygın olarak az sayıda görülür. Rumelifeneri, Boğaziçi, Terkos ve Büyükçekmece’de az sayıda görülmüştür.

Karabaşlı İskete (Carduelis spinus) Siskin

Kış göçmenidir, yaygın olarak bol miktarda görülür. Mayısın ortasına kadar kalabilir. Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Boğaziçi ve Rumelifeneri’nde sıklıkla görülmektedir.

Kara Başlı Ötleğen (Sylvia atricapilla) Blackcap

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur, nadiren kışlayabilir. Şubat ve Ekim ayları arasında az sayıda gözlenmiştir. Diğer aylarda da rastlanabilir. Boğaziçi koruları, Büyük ve Küçük Çamlıca tepeleri, Belgrad Ormanı, Rumelifeneri ve civarı, Terkos ve Küçükçekmece gölleri civarı görülebileceği alanlardır. İstanbul’da yaygın olarak göç eder, İstanbul ormanlarında ve korularında yaygın olarak ürer.

Karabaş Martı (Larus ridibundus) Black-headed Gull

Her mevsim görülebilse de ağırlıklı olarak kış göçmeni ve geçit kuşudur. İstanbul’un vazgeçilmezidir. Eylül ayından itibaren boğazda ve Marmara’da sayıları artmaya başlar. Bütün kış Marmara’da görülen, nüfusu en kalabalık martıdır. Şubat ayında Marmara’yı terk etmeye başlarlar. Üreme dönemi formuna Ocaktan itibaren girmeye başlar.

Karabaş Patka (Aythya marila) Scaup

Nadir rastlanan tür ve rastlantısal konuktur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Karabatak (Phalacrocorax carbo) Cormorant

Tüm yıl görülen, çok sayıda kışlayan ancak az sayıda üreyen bir kuştur. Terkos Gölü ve Küçükçekmece Gölü’ndeki Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’nde bir kolonisi vardır, bunun dışında Sazlıdere Barajı, Ömerli Gölü, Beykoz Kasrı ve Adalar olası üreme alanlarıdır. Büyükada ve Heybeliada’daki çamlarda ürerler. Üreme dönemi dışında sayıları bini aşan gruplar, Eylül’den Şubat’a kadar Karadeniz, Boğazlar, Marmara Denizi ve irili ufaklı göllerde bulunurlar. Sayıları 1000 ila 3000 arasında değişen bir grup ise Mendirek’te dinlenir. Ocak ayında Küçükçekmece’de balık avlayan büyük sayılarda sürüler vardır. Şubat sonunda bir anda sayıları azalır ve Eylüle kadar sadece üremeyen bireyler görülmeye başlar. Mendirekte dinlenen grup geceleri Kalamış - Fenerbahçe Marina kıyısında toplanırlar, sabahın erken saatlerinde büyük sürüler halinde mendireklere uçarlar.

Kara Boyunlu Batağan (Podiceps nigricollis) Black-necked Grebe

Yaygın kış göçmenidir. Üç büyük gölde (Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos), Karadeniz kıyısında, Boğaz’da ve Anadolu yakasının Marmara sahilinde az sayıda görülür. Ekimden Nisan’a kadar görülse de Ağustos - Eylül aylarında da rastlanabilir. Küçükçekmece’de 150, Büyükçekmece’de 50’lik sürülere rastlanır. Hem Marmara Denizi’nde hem de Karadeniz’de özellikle ırmak ağızlarında tek veya 10’luk gruplar halinde görülür. Silivri Limanı’nın doğu tarafında her kış Ocak - Nisan arasında olur. Bostancı sahili ve Adalar arasında dağınık olarak, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde yaygın olarak görülür. Bütün Marmara kuzey sahilinde görülmektedir.

Kara Çaylak (Milvus migrans) Black Kite

Boğaz’dan geçiş yapan bir yaz göçmeni olmasıyla birlikte aynı zamanda nadir bir kış göçmenidir. Sonbahar göçünde Eylül ayının son haftalarında bu türün düzenli geçişleri gözlenir. Genellikle küçük gruplar halinde göç eden bu türün baharda geçişleri Mart sonu başlayıp Nisan ve Mayıs ayları boyunca devam etmektedir. Boğazdaki göç hattı dışında az sayıda da olsa otoyollarda ve kentsel alanlarda görmek mümkündür. 90’lı yıllara kadar İstanbul’da yuvalamaktaydı, ancak artık ürememektedir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Kara Gagalı Sumru (Sterna sandvicensis) Sandwich Tern

İstanbul’da üremese de tüm yıl, en çok görülen sumrudur. Aynı zamanda geçit kuşudur. Büyükçekmece’de Mimarsinan Köprüsü’nün düzenli konuğudur.

Kara Gerdanlı Dalgıç (Gavia arctica) Black-throated Diver

Yaygın ve sık rastlanan kış göçmenidir. Karadeniz kıyısında az sayıda bulunur. Ara sıra Boğaz’da ve Marmara Denizi’nde görülür, ancak Silivri Limanı’na düzenli olarak gelir. Ekim ayından itibaren gelmeye başlar, Aralıkta çoğu gelmiş olur ve Mayıs’a kadar görülebilir. Çoğunlukla tek görülür, ancak Nisan’da göç öncesi toplanırken sayıları 20’yi bulan küçük gruplar oluşturabilir.

Kara Karınlı Kumkuşu (Calidris alpina) Dunlin

Geçit kuşu ve kış göçmenidir. Kışın bir kere Moda sahilinde 15 bireylik sürüye rastlanmıştır. Ocak, Şubat ve Mart aylarında Büyükçekmece ve Terkos göllerinde gözlenmiştir. KOSK sayımlarında 79 birey kaydedilmiştir.

Kara Kızılbacak (Tringa erythropus) Spotted Redshank

Nadir görülen geçit kuşudur. Büyükçekmece’de gözlenmiştir.

Kara Kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros) Black Redstart

Kış göçmenidir. Sonbahar ve kış aylarında yerleşimler ve şehir içindeki hemen tüm yeşil alanlar ve yakınlarında rastlanabilecek bir türdür. Sürü oluşturma davranışı yoktur, daha çok 1 en fazla 2’şerli bireyler halinde görülür.

Kara Kulaklı Kuyrukkakan (Oenanthe hispanica) Black-eared Wheatear

Nadir rastlanan geçit türüdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kara Leylek (Ciconia nigra) Black Stork

Yaygın geçit kuşu ve nadir yaz konuğudur. Belgrad Ormanı’nda ve Anadolufeneri’nde üremesi olası bir türdür. İstanbul’un göç kuşlarındandır. İlkbahar’da özellikle Mart sonu ve Nisan ortası arasında geçerler, sürüler ve gruplar halinde ancak Mayıs boyunca gözlenebilir. Leyleklerden daha küçük sürüler yaparlar. Sonbaharda özellikle 10 Eylül - 10 Ekim arasında geçerler, Eylülün ikinci yarısında günde 500’ün üzerinde sayılabilir. Nadiren kışın sulakalanlarda gözlenebilir. Büyükçekmece’de kışlayan bireylere rastlanmaktadır.

Kara Ördek (Melanitta nigra) Common Scoter

Rastlantısal türdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kara Sırtlı Martı (Larus fuscus) Lesser Black-backed Gull

Eylül ayından Mart ayına kadar görülen geçit kuşu ve kış göçmenidir. Boğaz’da ve sulakalanlarda görülebilir. Temmuzda Heybeliada’da kaydedilmiştir.

Kara Sinekkapan (Ficedula hypoleuca) Pied Flycatcher

Geçit kuşudur. İlkbaharda Nisan ve Mayıs aylarında, sonbaharda Ağustos sonu-Eylül başında görülür. En yüksek sayıya sonbahar göçü sırasında ulaşmaktadır. Boğaziçi’nde, Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca tepelerinde göç sırasında görülmektedir.

Kara Sumru (Chlidonias niger) Black Tern

Dar bir dönemde yüksek sayılarda geçit yapan bir göçmendir. Çekmece ve Terkos göllerinde görülmüştür.

Kaşıkçı (Platalea leucorodia) Spoonbill

Geçit kuşu ve kış göçmenidir. Büyükçekmece ve Terkos göllerinde az sayıda görülür. İlkbaharda Karadeniz kıyısı boyunca geçit yaparken Rumelifeneri’nden gözlenebilir. Geçit sırasında Riva’da da rastlanmıştır.

Kaşıkgaga (Anas clypeata) Shoveler

Kış göçmenidir. Nisan sonuna dek Küçükçekmece Gölü’nde görülür. Kuzeyde Terkos, güneyde Çekmece göllerinde yayılım göstermektedir. Eylül ayında Terkos’ta en erken kaydı bulunmaktadır.

Kaya Güvercini (Şehir Güvercini) (Columba livia) Rock Dove (including Feral Pigeon)

Yıl içinde yaygın olarak hem kentsel alanlarda hem de İstanbul çevresindeki bütün yerleşimlerde bol sayıda görülen yerli kuşlardandır.

Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos) Golden Eagle

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Sarıyer göç noktasında görülmüştür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kaya Kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris) Crag Martin

Nadir olarak görülür, geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kaya Serçesi (Petronia petronia) Rock Sparrow

Geçit kuşudur. Riva’da gözlenmiştir. Aşağıda türün İstanbul’da bilinen tek kaydı sunulmuştur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kaya Sıvacısı (Sitta neumayer) Rock Nuthatch

Nadir olarak az sayıda görülür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kayın Baştankarası (Parus palustris) Marsh Tit

Yıl boyunca yaprak döken ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda görülen bir türdür. Özellikle Belgrad Ormanları’nda yıl boyu görülmekte ve üremektedir. Bunun yanı sıra Çatalca-Çilingoz civarındaki ormanlarda görünebilmektedir.

Kerkenez (Falco tinnunculus) Kestrel

Yaygın, yerli ve geçit yapan bir kuştur. Her zaman bulunan ve göç dönemlerinde sayıca artan kerkenezler göç noktaları dışında kentsel alanlarda da görülebilirler.

Kervançulluğu (Numenius arquata) Curlew NT

Kış göçmenidir. Eylül-Mart ayları arasında Büyükçekmece ve Terkos göllerinde gözlenmiştir. En fazla sayıya Ocak-Şubat aylarında ulaşılır.

Ketenkuşu (Carduelis cannabina) Linnet

Kış göçmenidir. Yaygın ancak az miktarda görülür. Ağva çevresinde az sayıda üreyen yerel bir türdür. Büyükçekmece, Çatalca ve Boğaziçi’nde görülmektedir.

Kılıçgaga (Recurvirostra avosetta) Avocet

Düzenli kış göçmenidir Az sayıda Büyükçekmece Gölü’nde görülür

Kılkuyruk (Anas acuta) Pintail

Kış göçmenidir ve bir ihtimal geçit kuşudur. Geçmiş yıllarda Terkos Gölü’nde 50 birey kaydedilen en kalabalık gruptur. Doğuda Ömerli Havzası ve Ağva’dan, batıda Ormanlı ve kuzeyde Karaburun’a kadar, güneyde ise Çekmece gölleri arasında kayıtları bulunmaktadır.

Kındıra Kamışçını (Acrocephalus schoenobaenus) Sedge Warbler

Geçit kuşudur. Eylül ve Kasım ayları arasında az sayıda kaydı bulunmaktadır.

Kır Baykuşu (Asio flammeus) Short-eared Owl

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Nadir olarak görülür. Terkos’ta kaydedilmiştir.

Kır İncirkuşu (Anthus campestris) Tawny Pipit

Yaz göçmenidir, az sayıda üremektedir. Büyükçekmece ve Çatalca civarında ürediği bilinir. Terkos, Büyükçekmece ve Riva’da az sayıda görülür.

Kır Kırlangıcı (Hirundo rustica) Barn Swallow

Yaz göçmenidir yaygın olarak bol sayıda görülmektedir. Şehir içinde de yuvalamaktadır.

Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) Griffon Vulture

Az sayıda görülen geçit kuşudur. İstanbul Boğazı’ndan göç dönemlerinde ara sıra ve tek bireylik geçişleriyle kaydedilmiştir. İstanbul’un 3 önemli göç noktasında da (Sarıyer, Çamlıca, Toygartepe) gözlenebilir. 2008 kayıtlarının tümü sonbahara ait olan türün geçmiş yıllarda da bahar göçünde az kaydı bulunmaktadır. Kısa mesafe göçmeni olarak bilinen kızıl akbabalar, en geç Ekim’in ikinci haftası ile beraber geçişlerini tamamlamaktadırlar. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Kızıl Ardıç (Turdus iliacus) Redwing

Kasım ve Şubat ayları arasında gözlenmiş kış göçmenidir. Belgrad Ormanı ve Rumelifeneri’nde sayıları daha fazla olmakla beraber, Sarıyer, Boğaziçi, Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde az sayıda görülür.

Kızılbacak (Tringa totanus) Redshank

Düzenli olarak sık gözlenen kış göçmenidir. Başta Çekmece gölleri olmak üzere İstanbul sulakalanlarında bulunur.

Kızıl Başlı Örümcekkuşu (Lanius senator) Woodchat Shrike

Geçit kuşudur. İstanbul’da nadir görülen bir türdür.

Kızıl Boyunlu Batağan (Podiceps grisegena) Red-necked Grebe

Nadir rastlanan kış göçmenidir. Terkos Gölü, Büyükçekmece Gölü ve Karadeniz kıyısında görülmüştür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kızıl Çaylak (Milvus milvus) Red Kite NT

Nadir rastlanan yaz göçmeni ve geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kızılgerdan (Erithacus rubecula) Robin

Yaygın yerli kuşlardandır. İstanbul’un kuzeyindeki büyük ormanlarda yaygın olarak ürer. Sonbaharın ilk aylarında büyük ormanlardan şehir parklarına ve bahçelere gelip kışı buralarda geçirirler. Kışın daha yaygın ve boldur; şehir içine kadar girip küçük park ve bahçelerde bile barınabilmektedir. Çok karlı ve soğuk havalarda kuzey enlemlerinden İstanbul’a inerler ve en fazla sayıya Aralık ayında ulaşır.

Kızıl Gerdanlı Dalgıç (Gavia stellata) Red-throated Diver

Nadir kış göçmenidir. Daha çok Karadeniz’de görülür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kızıl Gerdanlı İncirkuşu (Anthus cervinus) Red-throated Pipit

Nadir geçit kuşudur. Daha önce Kasım ayında Gümüşdere Kumulları’nda gözlenmiştir.

Kızıl Kırlangıç (Hirundo daurica) Red-rumped Swallow

Yaz göçmenidir, nadir olarak görülür. Terkos, Şile yolu, Ömerli ve Rumelifeneri, Çatalca - İnceğiz’de lokal olarak yuvalar. Sarıyer’de ve Kemerburgaz’da bahar göçü sırasında görülür.

Kızıl Kumkuşu (Calidris ferruginea) Curlew Sandpiper

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Mayıs ortasında görülebilir. Rumelifeneri’nden kaydedilmiştir.

Kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus) Common Redstart

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Genellikle Mart ve Kasım ayları arasında görülmüştür. Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepeleri, Büyükçekmece, Riva, Şile ve Terkos Gölü civarında rahatlıkla gözlenebilir. Sürü davranışı olmayan genelde tek bireyler halinde gözlenen bir türdür.

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio) Red-backed Shrike

Yaz göçmenidir. Terkos’tan Ağva’ya kadar orman kuşağında ürer. Özellikle göç sırasında daha fazla sayıda görülmektedir. En yaygın göçmen kuşlardandır. Nisan ayı sonu ile Ekim ayı ortasında görülebilmektedir. Göçte gecikmiş bazı bireyler Kasım ayı ortalarına kadar gözlenebilir.

Kızıl Şahin (Buteo rufinus) Long-legged Buzzard

Yaygın geçit kuşu ve seyrek kış göçmenidir. Göç döneminde Boğaz, Çamlıca Tepeleri ve Rumelifeneri’nden genellikle tek bireyler halinde görülebilir. Kışı az sayılarda da olsa Büyükçekmece Gölü-doğu yakası, Küçükçekmece Gölü, Terkos Gölü ve Riva Deresi’nde geçiren bireyler bulunmaktadır.

Kızkuşu (Vanellus vanellus) Lapwing

Kış göçmenidir, çok sayıda sürüler halinde gözlendiği gibi birkaç birey olarak da görülür. Terkos ve Büyükçekmece göllerinin yanı sıra Küçükçekmece, Riva ve Şile’de de gözlemlenebilir.

Kirazkuşu (Emberiza hortulana) Ortolan Bunting

Yaz göçmenidir, az sayıda görülür. Aynı zamanda geçit kuşudur. Terkos ve Boğaziçi’nde sıklıkla görülmektedir. İstanbul’da ürediği bilinmektedir. Göz zamanı Sarıyer ve Rumelifeneri’nde görülebilir.

Kocabaş (Coccothraustes coccothraustes) Hawfinch

Yıl boyunca yaygın olarak az sayıda görülür, aynı zamanda kış göçmenidir. Belgrad Ormanı’nda ve Sarıyer’de ürer. Yerli kuşlardandır. Marmara Bölgesinde kışın sıklıkla görülebilir. Kışın şehirdeki küçük koruluklarda, yazın ise daha çok büyük orman içlerinde görülürler. Bunun nedeni, kızılgerdan gibi üremeyi ve beslenmeyi burada daha rahat yapabilmesi olabilir. Tek olarak görülebilmekle beraber genelde beşli onlu sürüler halinde görülür.

Kocagöz (Burhinus oedicnemus) Stone Curlew

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Riva’da gözlenmiştir.

Korsanmartı (Stercorarius parasiticus) Arctic Skua

Nadir rastlanan geçit kuşu ve kış göçmenidir. Sarıyer’de görülmüştür.

Köknar Kargası (Nucifraga caryocatactes) Nutcracker

Nadir rastlanan konuktur. Terkos, Durusu Köyü’ne gelen iki birey 15 gün boyunca gözlenmiştir.

Kukumav (Athene noctua) Little Owl

Yıl boyunca yaygın olarak bol miktarda görülen yerli kuşlardan biridir. Kentsel alanlar dahil olmak üzere, Terkos’tan Ağva’ya kadar yayılış gösterir.

Kulaklı Batağan (Podiceps auritus) Slavonian Grebe

Nadir kış göçmenidir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) Long-eared Owl

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Terkos Gölü’nde denizden gelen kuşların göçüne tanık olunmuştur.

Kulaklı Toygar (Eremophila alpestris) Shore Lark

Nadir rastlanan kış göçmenidir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Kum Kırlangıcı (Riparia riparia) Sand Martin

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur, az sayıda görülür. Terkos ve Ormanlı’da sayıları daha fazla olmakla birlikte Rumelifeneri’nde de gözlenmiştir.

Kumru (Streptopelia decaocto) Collared Dove

Yıl içinde yaygın olarak çok bol görülen yerli kuşlardan biridir. Büyükçekmece’den Ağva’ya kadar yayılış göstermekle birlikte kentsel alanlarda daha nadir, kırsal bölgelerde ise daha çoktur. Kumru kentsel alanlarda, daha çok yeşil alanların çevresinde bulunurken küçük kumru ise daha kalabalık beton ortamları tercih eder.

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) Northern Wheatear

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Arazilere dökülmüş molozlarda yuva yapar. En fazla Terkos ve Büyükçekmece gölleri ile Sarıyer yakınlarında az sayıda gözlenmiştir.

Kuzgun (Corvus corax) Raven

Yıl boyunca yaygın olarak şehrin yakınındaki ormanlık, kayalık arazilerde ya da deniz kıyısında az miktarda görülür. Yerli kuşlardandır. Şehirden uzak büyük ve yüksek ormanların kuşudur. Terkos’tan Şile’ye kadar orman kuşağında görülebilir. Genelde birkaç bireylik sürü halinde görülürler.

Küçük Ağaçkakan (Dendrocopos minor) Lesser Spotted Woodpecker

Yıl boyunca az sayıda görülmektedir, yerli kuşlardandır. Özellikle ormanlık alanlarda, Büyük Çamlıca, Yıldız, Küçük Çamlıca Korusu’nda ve İstanbul Boğazı’nda düzenli olarak görülür. Belgrad Ormanı’nda yaygın olarak bulunmaktadır.

Küçük Akbaba (Neophron percnopterus) Egyptian Vulture EN

İstanbul’da sadece göç dönemlerinde az sayıda gözlenen bir geçit kuşudur. 20. yüzyılda İstanbul’da yuvalamaktaydılar. Tek kayıt alanı olan Boğaz’dan ilkbahar göçüne en erken başlayan akbaba türüdür. Sonbahar göçü ise ilkbahar göçüne erken başlamasının tersine geç olmaktadır. Bahar aylarında düzenli ve tek bireylik geçişleri gözlenebilir, sadece tek kayıt ile rapor edilmiştir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Küçük Ak Balıkçıl (Egretta garzetta) Little Egret

Az sayıda görülen yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Az sayıda kışlayabilir. Özellikle Ağustos sonundan Ekimin ortasına kadar sulakalanlarda sayıları 50’ye yaklaşan gruplar bulunabilir. Gözlem kayıtları sınırlı olsa da bol bulunan bir türdür.

Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen (Sylvia curruca) Lesser Whitethroat

Nisan ve Ekim ayları arasında gözlenmiş yaz göçmenidir. Hemen tüm ağaçlık alanlarda rastlanabilecek bir türdür. Büyük olasılıkla yazın az sayıda ürer. Temelde geçit kuşudur. Terkos, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Boğaziçi ve Kartal’da az sayıda gözlenir.

Küçük Balaban (Ixobrychus minutes) Little Bittern

Yaz göçmenidir. Büyükçekmece ve Terkos Gölü’nde az sayıda üremektedir.

Küçük Batağan (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe

Yerli ve kış göçmenidir. Ağva’da Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Ömerli Barajı’nda az sayıda, Terkos’ta çok sayıda yuvalamaktadır. Büyük sulakalanlara bağımlı değildir; İTÜ Maslak Kampüsü’ndeki gölet gibi küçük su kütlelerinde de gözlenebilir. Kışın deniz kıyısında, limanlarda ve tatlı su girişlerinin olduğu yerlerde görülür ancak temelde bir tatlı su türüdür. Ocak ayında Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Terkos göllerinde sayıları 300’e yaklaşan sürüler görülebilir.

Küçük Gümüş Martı (Larus canus) Common Gull

Düzenli kaydı tutulan, sıklıkla ve az sayıda gözlemlenen bir kış göçmenidir. Aralık ayında gelir, Mart’ta ayrılır. Boğazda, sulakalanlarda ve Karadeniz kıyısında kayıtları vardır.

Küçük İskete (Serinus serinus) Serin

Yaygın olarak az sayıda görülmektedir. 320’lik grup halinde görüldüğü de olmuştur. Yerli tür ve kış göçmenidir. Kartal, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos ve Boğaziçi’nde görülür.

Küçük Karabatak (Phalacrocorax pygmeus) Pygmy Cormorant

Yıl boyunca yaygın olarak görülmekle birlikte aynı zamanda kış göçmenidir. Terkos Gölü’nde az sayıda yuvalar. Kış aylarında Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Tuzla’daki Kamil Abduş Gölü’nde kışlar. Nadiren göç noktalarında da gözlenmiştir.

Küçük Karga (Corvus monedula) Jackdaw

Yıl boyunca yaygın olarak çok bol bulunmaktadır. En fazla sayıya 2200 ile Aralık ayında ulaşır, genellikle 200’lük gruplar halinde görülür. Yerli kuşlardandır. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos’ta düzenli olarak görülmekle birlikte şehrin her yerinde görülürler.

Küçük Kartal (Hieraaetus pennatus) Booted Eagle

Yaygın geçit kuşudur. Sarıyer ve Çamlıca tepeleri dışında yazın Terkos ve Büyükçekmece göllerinden de kayıtları bulunmaktadır. Buralarda yuvalayabilir. 1 Ocak 2008’de Sarıyer’de görülen Türkiye’deki nadir kış kayıtlarındandır.

Küçük Kerkenez (Falco naumanni) Lesser Kestrel VU

Nadir ve lokal geçit kuşudur. Sonbahar’da nadir olarak Çamlıca’dan geçmektedir. İlkbahar’da Çatalca’dan kaydı vardır.

Küçük Kuğu (Cygnus columbianus) Bewick’s Swan

Nadir rastlanan kış göçmenidir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Büyükçekmece Gölü’nde görülmüştür.

Küçük Kumkuşu (Calidris minuta) Little Stint

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de kaydı vardır.

Küçük Kumru (Streptopelia senegalensis) Laughing Dove

Yıl boyunca kentsel alanlarda yaygın olarak çok bol görülen yerli kuşlardan biridir. Büyükçekmece’den İzmit sınırına kadar yayılış göstermekle birlikte kentsel alanlar da dahil olmak üzere düzenli olarak görülür.

Küçük Martı (Larus minutus) Little Gull

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Sulakalanlarda ve deniz kıyısında düzenli ve az sayıda görülse de Terkos Gölü’nün Karadeniz kıyısında ve gölün kapalı bölgesinde çok sayıda birey toplanır. İlkbahar’da nadiren büyük sürülerin geçit yaptığına tanık olunur.

Küçük Orman Kartalı (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle VU

Yaygın yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Avrupa popülasyonunun tamamına yakını İstanbul Boğazı’ndan büyük sayılarla göç eder. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos gölleri, Belgrad Ormanı, Rumelifeneri, Karadeniz’de Riva, Şile ve Ağva’da kaydedilen oldukça yaygın bir yırtıcı olan küçük orman kartalları arasında nadir de olsa, İstanbul’un kırsal alanlarında kışı geçiren bireylere rastlanabilmektedir.

Küçük Sakarca (Anser erythropus) Lesser White-fronted Goose VU

Rastlantısal konuk veya nadir kış göçmenidir. 2008 de bilinen bir kaydı yoktur.

Küçük Sinekkapan (Ficedula parva) Red-breasted Flycatcher

Geçit kuşudur. İlkbaharda Mayıs ayında, sonbaharda ise Ağustos sonu, Eylül ve Ekim başında ormanlık alanlarda ve korularda görülür. Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca tepelerinin yanı sıra bütün ormanlık alanlarda yüksek sayılarda görülebilmektedir. En yüksek sayıya Eylül ayında ulaşır. Terkos Gölü - Ormanlı Köyü civarında elliden fazla gözlenmiştir.

Küçük Suçulluğu (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Nadir rastlanan kış göçmenidir. Büyükçekmece Gölü ve Terkos’ta gözlenebilir.

Küçük Sumru (Sterna albifrons) Little Tern

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Nisan ve Eylül ayında gözlenir, ara sıra Büyükçekmece Gölü’nde üreyebilir.

Yukarı

Küçük Suyelvesi (Porzana pusilla) Baillon’s Crake

Muhtemelen nadir geçit kuşudur. Aşağıdaki tek kayıt duyulan bir kuşa aittir.

KYukarı

Küçük Yeşil Ağaçkakan (Picus canus) Grey-headed Woodpecker

Çok lokal ve yerli bir orman kuşudur. Belgrad ormanında sağlıklı bir popülasyonu vardır. Bunun dışında Terkos Gölü’nde gözlenmiştir.

Küt Kuyruklu Korsanmartı (Stercorarius pomarinus) Pomarine Skua

Nadir rastlanan geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

LYukarı

Leş Kargası (Corvus corone) Hooded Crow

Yıl boyunca yaygın olarak bol miktarda bulunmaktadır. Yerli kuşlardandır. İstanbul’a belki sadece gümüş martı, leş kargası kadar uyum sağlamış olabilir. Şehrin bütün imkanlarını kendi lehine kullanabilen çok zeki bir kuştur, ancak sayılarının bu kadar artmış olması diğer kuşlar üzerinde yok edici bir etkiye neden olabilmektedir. Özellikle her göç döneminde İstanbul üzerinden geçen yırtıcı kuşlara bazen öldürücü yaralamalarda bulunmaktadırlar.

Leylek (Ciconia ciconia) White Stork

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. İstanbul Boğazı leyleğin dünyaca önemli göç noktasıdır. İlkbahar göçü Mart ortası Nisan ortası arasında yoğunlaşır ve özellikle Rumelifeneri ve Rumelikavağı sırtlarından gözlenebilir. Martın üçüncü haftası en yüksek sayıda geçerler ve günlük 3000’in üzerinde leylek sayılabilir. Sonbahar göçü ise Ağustos başı ile Eylül başında yoğunlaşsa da Ekim’in başına kadar devam eder. En fazla Ağustos’un ortasında ve Eylül’ün başında 20.000’in üzerinde gruplar gözlenmiştir. Toplam 350.000 kuşluk Doğu Avrupa nüfusunun tamamının İstanbul Boğazı’ndan geçtiği belgelenmiştir. İstanbul’da az sayıda düzenli kuluçkaya yatar. Bahsayiş köyündeki 20 yuvalık koloni en önemli gruptur, bunun dışında Durusu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Çatalca’nın köylerinde de leylek yuvaları bulunur. Nadiren kışın sulakalanlarda gözlenebilir. 2006’dan beri, Büyükçekmece’de kışlar.

MYukarı

Macar Ördeği (Netta rufina) Red-crested Pochard

Kış göçmenidir. Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerine soğuk kışlarda kışlamaya gelir. Ocak ve Şubat aylarında kayıtları vardır. En fazla görüldüğü yer 25 bireyin toplandığı Büyükçekmece Gölü’dür.

Mahmuzlu Çinte (Calcarius lapponicus) Lapland Bunting

Rastlantısal konuktur. Rumelifeneri’nde tek birey olarak gözlenmiştir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Maskeli Örümcekkuşu (Lanius nubicus) Masked Shrike

Nadir görülen bir geçit kuşudur. İlkbahar ve Sonbahar göçünde görmek mümkündür.

Maskeli Ötleğen (Sylvia melanocephala) Sardinian Warbler

Yaygın yerlidir. Ormanlık ve çalılık alanlarda sık görülen bir türdür. Karadeniz kıyısındaki fundalık ve makilik alanlar ve Marmara Denizi kıyısında kalmış yeşil alanlarda bulunur, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca, Aydos ve diğer yeşil alanlarda da bulunur

Mavi Baştankara (Parus caeruleus) Blue Tit

Yıl boyu ormanlık alanlar, korular, sazlık alanlar, şehir içindeki parklar ve bahçelerde görülebilen, üreyen bir türdür. Ayrıca kışın da büyük sayılarda gözlenir. İlk soğuklarla beraber Karadeniz üzerinden göçü gözlemlenir. Eylül ayında da 20-50 kuşluk gruplar oluşturup dağılırlar. Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Belgrad Ormanı sıklıkla görüldüğü diğer alanlardır.

Mavigerdan (Luscinia svecica) Bluethroat

Nadir geçit türüdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

OYukarı

Orman Ağaçkakanı (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker

Yıl boyunca az sayıda görülmektedir, yerli kuşlardan biridir. Boğaziçi ve Terkos’ta düzenli olarak görülür. Belgrad Ormanı’nda yaygın olarak bulunur.

Orman Çıvgını (Phylloscopus sibilatrix) Wood Warbler

Geçit kuşudur. Boğaziçi, Rumelifeneri, Yıldız Korusu, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca ve Belgrad Ormanı’ndan göç sırasında görülebilen bir türdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Orman Düdükçünü (Tringa glareola) Wood Sandpiper

Nadir görülen geçit kuşudur. Az sayıda Küçükçekmece ve Terkos göllerinde görünmüştür.

Orman Tırmaşıkkuşu (Certhia familiaris) Treecreeper

Nadir olarak Belgrad Ormanları’nda görülür. Kuzeydeki ormanlarda dikkat edildiği taktirde görülebilecek türlerdendir. Bahçe tırmaşıkkuşu gibi korular yerine daha geniş ormanları tercih eder. Yerli türlerdendir.

Orman Toygarı (Lullula arborea) Woodlark

Nadir olarak az sayıda görülür. İstanbul’un kuzey kesimlerinde, uygun habitatların bulunduğu yerlerde üreme kayıtları bulunmaktadır. Bahar’da Riva’da ağzında yem taşıyan birey görülmüştür.

Ortanca Ağaçkakan (Dendrocopos medius) Middle Spotted Woodpecker

Yıl boyunca az sayıda görülmektedir. Belgrad Ormanı’nın daimi üyesidir. Terkos ve Boğaziçi’nde de gözlenmiştir.

ÖYukarı

Ökse Ardıcı (Turdus viscivorus) Mistle Thrush

Eylül ve Mayıs ayları arasında gözlenmiş kış göçmenidir ancak diğer zamanlarda da görülmesi olasıdır. Küçük Çamlıca ve Beykoz koruları, Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri ile Belgrad Ormanı görülebileceği alanlardır. Marmara bölgesinde daha çok yüksek kesimlerde rastlanır. Göç zamanı İstanbul Boğazı’nda da görülebilmektedir.

Öter Ardıç (Turdus philomelos) Song Thrush

Belgrad Ormanı’nda üreyen yaygın türlerdendir. İstanbul bölgesinde yaz kış görülmekle beraber kışın sayısının arttığı sanılmaktadır. Kış aylarında daha sürücül olurlar; Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri, Belgrad Ormanı, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepeleri görülebileceği alanlardır. İnsana yakınlaşabilen türlerdendir.

Ötücü Kuğu (Cygnus cygnus) Whooper Swan

Düzensiz kış göçmenidir. Her yıl düzenli olarak gelmez, soğuk kışlarda Aralık sonu veya Ocak başı gelir, Mart başına kadar kalır. Az sayıda Terkos ve Büyükçekmece göllerinde görülür. Mart ayında göçe hazırlanırken Şile Pot Deresi çevresinde rastlanabilir.

PYukarı

Paçalı Şahin (Buteo lagopus) Rough-legged Buzzard

Nadir kış göçmeni ve bahar göçünde nadir geçit kuşudur. Sabiha Gökçen Havaalanı, Büyükçekmece Gölü ve Sarıyer göç noktasında görülmüştür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Pasbaş Patka (Aythya nyroca) Ferruginous Duck NT

Kış göçmenidir. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos Gölü’nde gözlenir, aynı göllerde üremesi olasıdır. Ömerli Havzası’ndan da kaydı bulunmaktadır.

Peçeli Baykuş (Tyto alba) Barn Owl

Nadir olarak görülür. İki kayıt da ölü olarak görülmüştür.

Poyrazkuşu (Haematopus ostralegus) Oystercatcher

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Sarıyer’den kaydı vardır.

Pufla (Somateria mollissima) Eider

Nadir rastlanan kış göçmenidir. Kayıtların çoğu Riva Adaları’ndan gelir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Puhu (Bubo bubo) Eagle Owl

Nadir rastlanan kış göçmenidir, üremediği düşünülür. Daha çok üreme sonrası dağılan genç bireyler kış ayları boyunca şehir içinde veya sulakalanlarda nadiren görülebilir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

SYukarı

Saka (Carduelis carduelis) Goldfinch

Yıl boyunca yaygın olarak görülmektedir. Aynı zamanda kış göçmeni ve geçit kuşudur. Sakalar genellikle sürü olarak görülür.

Sakarca (Anser albifrons) White-fronted Goose

Terkos ve Büyükçekmece göllerinde seyrek kış konuğudur. Silivri’den de bir bireylik kaydı bulunmaktadır. Kamil Abduş Gölü’nde de gözlenmiştir.

Sakarmeke (Fulica atra) Coot

Yerli ve kış göçmenidir. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, Ömerli’de yuvalar. Yoğun olarak Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Terkos Gölü’nde bunun yanı sıra Belgrad Ormanı’nda görülür. Aralık ayından sonra büyük gruplar gözlemlenir; Küçükçekmece Gölü’nde 8500 tane sayılmıştır. Limanlarda gözlemlenebilir. Ağustos ayından itibaren boğazdaki mendireklere gelir ve orada kış boyu görülür. Büyükçekmece Gölü - Mimar Sinan Köprüsü’nde en fazla 2542 birey sayılmıştır.

Saksağan (Pica pica) Magpie

Yıl boyunca yaygın olarak şehir merkezi de dahil olmak üzere çok bol bulunur. Yerli kuşlardandır. Şehre iyi uyum sağlayabildiğinden nüfusunu gittikçe diğer kuşlar aleyhine arttırmaktadır.

Sarıasma (Oriolus oriolus) Golden Oriole

Geçit kuşu ve az sayıda yaz göçmenidir. Özellikle Eylül başında sonbahar göçünde İstanbul içindeki ağaçlık alanlarda görülebilir. Üreme kayıtları nadirdir.

Sarı Başlı Kuyruksallayan (Motacilla citreola) Citrine Wagtail

Nadir olarak görülen geçit kuşudur. Riva’da, özellikle ilkbaharda düzenli görülebilir.

Sarı Çinte (Emberiza citrinella) Yellowhammer

Geçit kuşudur, aynı zamanda kış göçmenidir. Nadir olarak görülür. Büyükçekmece, Terkos, Riva ve Boğaziçi’nde gözlenmiştir. Kışın Sarıyer ve Riva’da da görülebilir.

Sarı Kuyruksallayan (Motacilla flava) Yellow Wagtail

Yaz aylarında yaygın olarak bol miktarda görülmektedir. Terkos ve Büyükçekmece’de düzenli olarak görülür. İlkbaharda Rumelifeneri’nde geçit yapar.

Sarı Mukallit (Hippolais icterina) Icterine Warbler

Geçit kuşudur, nadir olarak görülür. İstanbul’da bahar ve yaz aylarında rastlanabilecek bir türdür. Boğaziçi, Acıbadem, Cihangir ve Galata’da görülmüştür. Şile ve Kilyos yollarındaki kırlık arazide dere boyunca büyük çınarlarda yuvalayabilir.

Saz Delicesi (Circus aeruginosus) Marsh Harrier

Yıl boyunca yaygın ve düzenli görülen yerli türlerden olup göç zamanı geçit yapan bireyleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda nadir kış göçmenidir. Terkos Gölü’nde az sayıda ürer. Riva’da üreme ihtimali vardır. Tuzla’da Ocak ayında 1 çift görülmüştür. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos göllerinde düzenli olarak ve az sayıda görülmektedir. Eylül ayında Boğaz’dan göçleri ile birlikte sayıları artar. İlkbahar göçünde Martın ikinci haftasından Haziran’ın ilk haftasına kadar geçerler.

Saz Kamışçını (Acrocephalus scirpaceus) European Reed Warbler

Yaz göçmenidir, Nisan ve Eylül aylarında gözlenmiştir. İstanbul’daki tüm sulakalanlar ve bunların çevresindeki sazlıklarda görülebilecek bir türdür. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde ve Ataköy’de gözlenmiştir.

Serçe (Passer domesticus) House Sparrow

Yerli kuşlardandır. Yıl boyunca çok miktarda görülür ve sürücüldürler. Şehir merkezi, park ve bahçelerin yaygın kuşlarındandır. Serçe, belki de insana en bağımlı yaşayan kuş olabilir. Onun sesi, size orada yaşayan bir insan yerleşimi olduğunu kesinlikle belli eder.

Sessiz Kuğu (Cygnus olor) Mute Swan

Kış göçmenidir. 2008 yılında Ocak, Şubat ve Mart başında gözlenmiştir. Her yıl görüldüğü kuzeyde Ormanlı ve Terkos Gölü’ne, güneyde Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerine, Anadolu yakasında Ömerli Barajı’na ek olarak Tuzla ve Cankurtaran da bu yıl kaydı bulunmaktadır. 10 Mayıs’ta Büyükçekmece Gölü’nde 14 birey tespit edilmiştir.

Sığır Balıkçılı (Bubulcus ibis) Cattle Egret

İlkbaharda görülen nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Sığırcık (Sturnus vulgaris) Starling

Yıl boyunca yaygın olarak bol miktarda görülür, aynı zamanda kış göçmenidir. En fazla sayıya Aralık ayında ulaşır. Sürü halinde uçarken denizde balık sürülerinin yaptığı gibi birlikte hareket ederek görsel bir şölen sunarlar. Bazen kara bir bulut şeklinde görülürler. Uçan sürünün yakınında duran birisi için gürültü çok etkileyicidir.

Sıvacı (Sitta europaea) Nuthatch

Yıl boyunca ormanlık alanlar ve korularda görülebilen bir türdür. Özellikle Belgrad Ormanları’nda rahatlıkla ve yüksek sayılarda görülebilir. Yıldız Korusu’nda da düzenli olarak görülür.

Sibirya Dağbülbülü (Prunella montanella) Siberian Accentor

Rastlantısal konuktur. Rumelifeneri’nde tek birey olarak gözlenmiştir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Sibirya Kazı (Branta ruficollis) Red-breasted Goose EN

Kış göçmenidir. Büyükçekmece Gölü’nde Ocak Şubat aylarında soğuk kışlarda gözlenir. Genellikle sakarca sürülerinin arasına karışır, onlarla beraber görülür.

Söğütbülbülü (Phylloscopus trochilus) Willow Warbler

Geçit kuşudur, özellikle sonbaharda yoğun olarak görülmektedir. Sonbaharda Ağustos ortasından başlayarak Ekim sonuna kadar rastlanmakla birlikte ilkbahar göçünde Nisan ve Mayıs aylarında az sayıda rastlanır. İstanbul’da sonbahar aylarında şehrin içindeki her ağaç ve çalıda görülebilecek göçmen ötücü kuştur.

Söğüt Serçesi (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow

Yaz göçmenidir ve yaygın olarak az miktarda görülür. Büyükçekmece Bahşayış’taki leylek yuvalarının altında yüzlercesi yuvalamaktadır. Geçit kuşudur. Nisan sonunda geçit yapar, Mayıs başında üreme alanlarına yerleşir.

Suçulluğu (Gallinago gallinago) Common Snipe

Kış göçmenidir, bol ve sık gözlemlenir. Kışın çayırlık alanlardaki su birikintilerinde görülür. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de yoğun olmak üzere Riva ve Şile’de de gözlemlenebilir. Gözlem kayıtları sınırlı olsa da bol bulunan bir türdür.

Sukılavuzu (Rallus aquaticus) Water Rail

Yerli ve kış göçmenidir, az sayıda Büyükçekmece, Küçükçekmece, Şile-Ağva-Riva’da sık görülebilir. İyi saklanabilen bir tür olduğu için gözlemi zordur, sesinden tanınabilir. Diğer yelvelere kıyasla çok daha sıktır.

Sumru (Sterna hirundo) Common Tern

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur. Büyükçekmece Gölü’nde üremektedir. Mart-Eylül arası gözlenir.

Suna (Tadorna tadorna) Shelduck

Kış göçmeni ve geçit kuşudur. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos ve Tuzla’da Mayıs ortasına kadar kalabilir. Karadeniz kıyısından geçit yapar.

Sutavuğu (Gallinula chloropus) Moorhen

Yerli ve kış göçmenidir, çok bol ve çok sık görülür. Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Riva’da daha yoğun gözlemlenebilir. Belgrad Ormanı’ndaki bentlerde üremektedir. Büyükçekmece ve Küçükçekmece’nin dışında Değirmendere, Terkos Gölü ve Yalıköy’den kayıtları vardır.

Sülün (Phasianus colchicus) Pheasant

Yıl boyunca az sayıda Sarıyer, Beykoz ve Şile’deki ormanlık alanlarda görülür. Riva ve Terkos’ta da gözlenmiştir.

Sürmeli Çalıkuşu (Regulus ignicapillus) Firecrest

Kış göçmenidir, iğne yapraklı ağaçların bulunduğu korularda ve ormanlarda az sayıda görülmektedir. En yüksek sayıya Şubat ayında ulaşır. Küçükçekmece ve Boğaziçi’nde az sayıda gözlenir. Sonbahar’da ve ilkbaharda Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinde ve Sarıyer ormanlarında rahatça gözlemlenebilir.

Sürmeli Kervançulluğu (Numenius phaeopus) Whimbrel

Nadir rastlanan geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı bulunmamaktadır.

Sürmeli Kumkuşu (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper

Nadir rastlanan geçit kuşudur, Ağustos ortasında geçer. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Sütlabi (Mergus albellus) Smew

Kış göçmenidir. Kuzeyde Terkos, güneyde Çekmece gölleri ve Anadolu yakasında Tuzla’da kayıtları vardır.

ŞYukarı

Şahin (Buteo buteo) Common Buzzard

Her alanda yaygın olan ve her mevsim çok bol görülen yerli kuştur. Eylül ve Ekim ayları boyunca çok yüksek sayılarda ve sürüler halinde Boğaziçi’nden geçit yaparlar. Mart ayının ilk haftasından itibaren üremek için yazın gelip kışı burada geçirmeyen bireylerin Eylül-Ekim aylarında ayrılmasıyla, Kasım ve Aralık aylarında görülme sıklığı düşse de buna rağmen hemen hemen her gözlemde kayıtlara girer. Karadeniz kıyısı boyunca az sayıda yuvalar.

Şah Kartal (Aquila heliaca) Imperial Eagle VU

Seyrek geçit kuşu ve nadir kış göçmenidir. Terkos ve Büyükçekmece göllerinde kışlar. Bahar göçünde nadiren, sonbahar göçünde ara sıra gözlenir. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

TYukarı

Tahtalı (Columba palumbus) Woodpigeon

Yaygın ancak az sayıda kış göçmeni ve geçit kuşudur. Ağva, Riva, Belgrad Ormanı ve Terkos’ta düzenli olarak görülür. Binlik gruplar halinde görülebilir.

Tarakdiş (Mergus serrator) Red-breasted Merganser

Kış göçmenidir. Kuzeyde Karadeniz kıyısı boyunca düzenli olarak az sayıda gözlenir. Güneyde Çekmece göllerinde daha nadirdir. Rumelifeneri ve Terkos Gölü’nden de kaydı bulunmaktadır.

Tarla Ardıcı (Turdus pilaris) Fieldfare

Kış göçmenidir. Boğaziçi, Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri ile Belgrad Ormanı’nda yaygın olarak görülür.

Tarla Çintesi (Miliaria calandra) Corn Bunting

Yaz ve kış göçmenidir, yaygın olarak az sayıda görülür. Yerli kuşlardandır. Kemerburgaz Terkos yolunda 50‘lik grup halinde görüldüğü de olmuştur. İstanbul kırlarında bütün bir yıl görülebilirler. Kışın sürüler halinde bulunurlar.

Tarla Kazı (Anser fabalis) Bean Goose

Çok nadir kış göçmenidir. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Tarlakuşu (Alauda arvensis) Skylark

Yıl boyunca yaygın olarak genelde az sayıda görülen yerli kuşlardandır. Durusu’dan Sarıyer’e kadar düzenli olarak görülür. Özellikle göç zamanında bir günde yüzlercesini görmek mümkündür. Kışın genelde sürüler halinde görülürler.

Taşçeviren (Arenaria interpres) Turnstone

Nadir rastlanan geçit kuşudur. Terkos ve Büyükçekmece’den kaydı vardır.

Taşkızılı (Monticola saxatilis) Rufous-tailed Rock Thrush

Nadir rastlanan geçit türüdür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Taşkuşu (Saxicola torquata) Stonechat

Yaz ve kış göçmenidir. İstanbul’da yıl boyunca görülebilmektedir. Büyük ve geniş ormanlıklar yerine açıklıkların ve çalılıkların fazla olduğu alanları tercih ederler. Sıklıkla çalı uçlarına konmuş halde gözlemlenir. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos gölleri ile Rumelifeneri ve Kadıköy’de de az sayıda gözlenir.

Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus) Bonelli’s Eagle

Nadir geçit kuşudur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Tepeli Guguk (Clamator glandarius) Great Spotted Cuckoo

Nadir rastlanan konuktur. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Tepeli Karabatak (Phalacrocorax aristotelis) Shag

Yıl boyunca yaygın olarak görülür, bir deniz kuşudur. İstanbul’da Şile Adaları’nda büyük sayılarda yuvalar. Az sayıda Mendirekler ve Adalar’da da ürer. Ağva Kilimli Koyu yakınlarında da yaklaşık 50 çiftlik bir koloni vardır. Haydarpaşa Mendireklerde 2008 Aralık’ta 8 kuş yuvaya oturmuştur. Adalar’da kaya kovuklarında da ürerler. İç sularda kesinlikle görülmez. Üreme dışında boğazlarda, Marmara Denizi ve özellikle Karadeniz kıyısında bulunurlar. Rumelifeneri Kilyos arasında kış ortasında 300-500 birey toplanır. Sarıyer sahilinde de bol gözlenebilir. 2008 Aralık ayında Kadıköy-Moda İskelesi civarında 200 adetlik ve Ocak 2008’de Tuzla açıklarında 450 adetlik grupların toplu olarak avlandıkları görülmüştür.

Tepeli Patka (Aythya fuligula) Tufted Duck

Yaygın kış göçmenidir. Kuzeyde Karadeniz, Şile Limanı, güneyde Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de düzenli olarak kışlar, Küçükçekmece Gölü’nde 1720 bireylik kaydı bulunmaktadır. Çekmece göllerine ek olarak Terkos’tan da kayıtları vardır.

Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus) Dalmatian Pelican VU

Üreme dışı gelen nadir rastlanan bir konuktur.

Tepeli Toygar (Galerida cristata) Crested Lark

Yıl boyunca yaygın olarak az sayıda görülmektedir, yerli kuşlardandır. Karadeniz kıyısındaki kumullarda, Terkos ve Büyükçekmece Gölü’nde lokal olarak bulunur.

Turna (Grus grus) Crane

Geçit kuşudur. Mart ayında Riva ve Terkos Gölü’nden, Eylül ayında Boğaz’dan geçit yapar. Büyükçekmece’den de kaydı vardır.

UYukarı

Ulu Doğan (Falco cherrug) Saker Falcon EN

Rastlantısal bir konuktur. Rumelifeneri ve Beykoz’da tek birey olarak görülmüştür. 2008 yılında bilinen bir kaydı yoktur.

Uzunbacak (Himantopus himantopus) Black-winged Stilt

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur, az sayıda ara sıra görülür. Küçükçekmece ve Kamil Abduş gölleri’nde görülmektedir. Firuzköy’deki gözlem geçit kuşlarına aittir.

Uzun Kuyruklu Baştankara (Aegithalos caudatus) Long-tailed Tit

Yıl boyu ormanlık alanlarda ve korularda sürüler halinde görülen bir türdür. Aynı zamanda kış göçmenidir. Boğaziçi koruları, Terkos, Belgrad Ormanları, Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca Tepesi, Sarıyer, Beykoz-Riva türün görülebileceği alanlardır. Belgrad Ormanı’nda üremektedir.

Uzun Kuyruklu Korsanmartı (Stercorarius longicaudatus) Long-tailed Skua

2008 yılında bilinen bir kaydı bulunmamaktadır.

ÜYukarı

Üveyik (Streptopelia turtur) Turtle Dove

Yaz göçmeni ve geçit kuşudur, yaygın olarak orman ve kırsal alanlarda bol miktarda görülür. Terkos’ta çok sayıda üremektedir. En fazla sayıya Mayıs ayında ulaşır.

YYukarı

Yalıçapkını (Alcedo atthis) Common Kingfisher

Yıl boyunca yaygın olarak az sayıda görülen yerli kuşlardan biridir. Büyükçekmece ve Terkos Gölü’nde düzenli olarak görülmektedir. Kesin bir üreme kaydı bulunmamaktadır. Kışın sayıları artar. Boğaz’da da bulunur.

Yaz Atmacası (Accipiter brevipes) Levant Sparrowhawk

Az sayıda fakat düzenli görülen bir geçit kuşudur. Çamlıca tepelerinden sonbahar göçünde sürüler halinde göç eder. İlkbaharda çok az sayıda göç etmesi, ilkbahar göçü sırasında İstanbul Boğazı’nı tercih etmediklerini düşündürür. Göç gözlem noktalarında düzenli gözlenir.

Yelkovan (Puffinus yelkouan) Mediterranean Shearwater NT

Yıl boyunca yaygın olarak görülür. Yelkovan İstanbul’un en gizemli kuşlarındandır, bol sayıda Boğaz’da görülse de İstanbul’da yuvalamaz. Temmuz ve Kasım arasında geçen sürülerin sayıları azalır, Aralık - Haziran arasında günde 2000 tanesi rahat sayılabilir. Tahminen Ege adalarında yuvalayan kuşlar İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’deki hamsi sürülerinin peşinden giderler. Özellikle kışın Karadeniz kıyısında büyük sürülerle sayılabilirler, Terkos kıyılarında 600’den fazla bireyin aynı anda suda oturup bir nokta etrafında döndükleri gözlenmiştir. Marmara kıyısında daha nadir olsa da Büyükçekmece Limanı’nda sıklıkla görülebilir. Nisan ayında ise Rumelikavağı açıklarında büyük sürüler toplanarak turlar atarlar.

Yeşil Ağaçkakan (Picus viridis) Green Woodpecker

Yıl boyunca az sayıda görülmektedir, yerli kuşlardan biridir. İstanbul’daki büyük korulukları ve ormanları tercih etmekle birlikte Riva, Ağva, Belgrad Ormanı ve Terkos’ta görülür.

Yeşilbacak (Tringa nebularia) Greenshank

Nadir görülen geçit kuşudur. Az sayıda Büyükçekmece ve Terkos göllerinde gözlenmiştir.

Yeşilbaş (Anas platyrhynchos) Mallard

Her mevsim yaygın görülen bir türdür, aynı zamanda kış göçmenidir. Batıda Ormanlı, doğuda Şile ve Ömerli Barajı, Kuzeyde Karadeniz ve güneyde Marmara denizi ile sınırlanmış hemen İstanbul’un tamamında kaydı bulunan bir türdür. Beykoz, Riva ve İTÜ Ayazağa kampüsünden kayıtları vardır.

Yeşil Düdükçün (Tringa ochropus) Green Sandpiper

Geçit kuşudur. Ağustos-Nisan arası başta Çekmece ve Terkos gölleri olmak üzere sulakalanlar ve su basan çayırlarda az sayıda fakat yaygın olarak gözlenir.

Yeşil Papağan (Psittacula krameri) Ring-necked Parakeet

Kentsel alanlarda yıl boyunca düzenli olarak görülmektedir. Küçükçekmece’den Kartal’a kadar yayılış gösterir. Ülkemizin doğal türü olmamakla birlikte İstanbul’un yerli kuşları arasında sayılabilir.

Yılan Kartalı (Circaetus gallicus) Short-toed Eagle

Yaygın geçit kuşu ve nadir yaz göçmenidir. Yazın Ağva, Riva, Şile, Terkos Gölü, Sarıyer ve çevresindeki ormanlık arazide üremektedir. İlkbahar ve sonbaharda Sarıyer tepelerinde ötüşerek uçan bir çift ve erişkinin peşinde bir genç gözlenmiştir. Sonbaharda Eylül ayında başlayan yoğun sayılardaki göç, Ekimin ortalarına kadar sürmektedir. İlkbahar göçü Mart sonu ve Nisan başı yoğundur. Ömerli Havzası’ndan da kayıtları vardır.