Sıra Dışı Kayıtlar

İstanbul'da mevsimi dışında görülen, geçmişte çok nadir görülmüş veya normal coğrafi yayılış alanı dışında görülen türlerin kayıtları sıradışı kayıtlarda derlenir. Her ay Kuşbank’a kuş gözlemcileri tarafından girilen kayıtların filtrelenmesi ile oluşturulan Sıradışı Kayıtları tutmanın iki önemli amacı vardır;

1- İstanbul için tüm nadir ve olağan dışı görülen türlerin uzun dönemli kaydını tutmak
2- Sıradışı kayıtların değişimini izlemek. Örneğin, nadir görülen bir kuş türü daha da mı nadir görülmeye başladı, ya da daha yaygın bir kuş türü mü oldu? Bir zamanlar nadir olarak gözlemlenen türler şimdi olağan listesine mi alınmalı?

Bu liste nadir bazı türlerin görülme frekanslarına da ışık tutar. Örneğin, yaklaşık her iki yılda bir görülen türler, yaklaşık 10 yılda bir görülen türler gibi...
Nadir ve sıra dışı kayıtlar aynı zamanda bu türlerin görülme olasılığının en yüksek olduğu mevsimleri ve dönemleri de anlamamıza yardımcı olur.

Sıradışı Kayıtları belirleyen kriterler;
        İstanbul'da toplam kaydı 10'dan az olan
        İlgili ay içinde kayıt sayısı 3'ü geçmeyen
        IUCN Kırmızı Liste'de kategorileri Hassas (VU), Tehlike Altında (EN) ve Kritik Derecde Tehlike Altında (CR) olan kuş türleri

Aylık ve Güncel "Sıradışı Kayıtlar" Listeleri
Aralık 2013
Kasım 2013