11 Kasım 2013

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS)

Dünya ölçeğinde doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişikliklerin yanı sıra, sulakalan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir.

KOSKS çalışmasının önemi nedir?
Sayımların amacı, alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının, kısa ve uzun vadede gösterdikleri eğilimleri ortaya koymaktır. Türlerin kış aylarındaki dağılımını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturmaktır.
Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, sulakalanlardaki su kuşu değişimlerini izleyerek önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamakta, sayımlar arasında alanlar hakkında toplanan tehdit unsurları ile alanlar hakkındaki veriler güncellenebilmektedir.

KOSKS nasıl yapılır?
Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında her ekip kendisine ayrılan bölgedeki sulakalanları ziyaret etmektedir. Sayım noktaları, önceki yılların bilgileri, alan haritaları ve GPS yardımıyla izlenmektedir. Sayımlar, çoğunlukla daha önceki KOSK sayımlarında kaydedilen noktalarda, normal şartlarda tüm göl alanı taranacak şekilde ve standart sayım teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Kuşların gece hareketleri, sayımı farklı günlerde yapmayı geçersiz kıldığından, herhangi bir sulakalandaki sayım aynı günde tamamlanmıştır. Standart sayım tekniklerinin uygulanma amacı, sayımların alanın büyük çoğunluğunu kapsaması ve aynı grupların iki kere aynı alanları sayması gibi sorunlara engel olmaktır.

İKGT neler yapmıştır?
1967'den bu yana 25 kez gerçekleşen KOSK sayımlarında İKGT İstanbul ve çevresindeki alanların sayımlarına katılmıştır. Bu alanlar zaman zaman gözlemci yetersizliğinden değişse de genel olarak şöyledir; Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, Terkos Gölü, İstanbul Boğazı, Şile-Rive-Ağva Kıyıları, Kamil Abduş Gölü, İzmit, Hersek Lagünü, Meriç Deltası, Sapanca Gölü.


*Bu yazıdaki tüm bilgiler "Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2011 - Kiraz Erciyas Yavuz, Esra Kartal., Samsun., Ocak2012" raporundan alınmıştır.