4 Ocak 2016

İKGT, V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumundaydı

19-20 Aralık 2015 tarihinde 5.si düzenlenen Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu' nda İKGT olarak oradaydık.

Bir çok kuş gözlemcisinin de katılımıyla"KUŞLARIN EVRİMİ" konulu oturumda yerlerini aldı.

Oturum; Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji AD öğretim görevlisi Dr. Utku Perktaş' ın "Kuşların Sürüngenlerle Olan İlişkisi, Evrimi ve Sistematiği" konulu sunumuyla başladı.

Hakan Gür ile "Kuşlarda Doğal Seçilim Örnekleri" ile devam eden oturum, kuşlar açısından bir çok noktada aydınlatmış oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi' nden Prof. Dr. Sancar Barış' ın  "Kuşlarda Üreme Stratejileri" konulu sunumu ile kuşları dikizlemekle kalmayıp aile yaşantıları hakkında bir çok ilginç bilgiye vakıf olduk.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi' nden Yard. Doç. Dr. Kiraz Erciyaz Yavuz' un sunumu "Kuş Göçleri ve Göçün Evrimi" ile göç yollarındaki çevresel değişimlerin kuşlarla etkileşimi üzerine konuşma fırsatımız oldu.

0 yorum:

Yorum Gönder