14 Aralık 2013

Global Katılım Semineri (Koç Üniversitesi)

İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu olarak Dilek Şahin, Nazlı Avcılar ve Doğan Luke Smith'den oluşan bir ekip ile Koç Üniversitesinin Global Katılım Seminerindeydik. Öncelikle "Nedir bu Global Katılım Semineri?" diye soranlara kendileri şöyle açıklamışlar:
"Global Katılım Seminerinin iki temel amacı vardır. İlk amacı, sivil toplum kuruluşları ve sosyal farkındalık projeleri hakkında bilgilerin paylaşılabileceği bir ortam oluşturmaktır. Biz, KU GlobalAid üyeleri olarak, Türkiye’de sosyal girişim sektörü hızla büyüyüp gelişmesine rağmen, bu gelişimin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ilgiyi görmediğini de düşünmekteyiz ve umuyoruz ki bu seminer, Türkiye’deki sosyal girişim sektörünün gelişimini anlayıp ona hak ettiği ilginin gösterilmesi konusunda atılmış bir adım olacaktır.
Global Katılım Seminerinin ikinci amacı ise farklı yaş gruplarında öğrencilerin sosyal girişimcilik ve sivil toplum kuruluşları hakkında gerekli bilgileri edinmelerini sağlamak ve onları davet edilen sivil toplum örgütleriyle tanıştırarak gönüllülüğe teşvik etmektir. Sivil toplum kuruluşlarının kurucularını, liderlerini, çalışanlarını ve gönüllülerini bir araya getiren bu seminer, aynı zamanda öğrencilere bu alandaki kişilerle bağlantı kurma şansı vermektedir."
İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu olarak biz Global Katılım Seminerinin fuar kısmında standımızla yer aldık. İKGT'nin geçmiş yıllarda çıkardığı İstanbul'un Kuşları kitabı ve 2013 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı raporu gibi yayınların yanı sıra kuş gözlemciliği için gerekli rehberlerin ve ekipman örneklerinin yer aldığı standımıza uğrayanlara kuş gözlemciliğini ve İstanbul Kuş Gözlem Topluluğunu anlattık. Bizimle iletişimde kalmak isteyenlerin e-posta adreslerini aldık ve kendilerine birer üyelik formu yolladık. Böylece e-posta grubumuza üye olacak ve etkinliklerimizi düzenli olarak takip edebilecekler.
Global Katılım Semineri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi buradan alabilirsiniz.
Etkinliğe katılımımızın yolunu açan ve bugün bizi standda da yalnız bırakmayan Akdoğan Özkan'a ve Global Katılım Semineri organizatörlerinden yeni İKGT üyesi Can Pürüzsüz'e teşekkürü bir borç biliriz.
Yeni etkinliklerde görüşmek ve çoğalmak dileğiyle.